fbpx
TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Przedstawiamy najnowsze założenia tarczy antykryzysowej – pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. 

Najważniejsze rozwiązania zawarte w tarczy 3.0 to:

  1. Rozszerzenie zwolnienia z ZUS na przedsiębiorców, których przychód przekracz 15 681 zł (300% przeciętnego szacowanego wynagrodzenia w 2020r.) ale ich dochód nie przekracza 7.000 zł (za miesiące 04/2020 i 05/2020),
  2. Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej dla osób korzystających z ulgi na start  (za miesiące 04/2020 i 05/2020),
  3. Rozszerzenie kręgu uprawnionych do uzyskania mikropożyczki i świadczenia postojowego na osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 01.04.2020r.
  4. Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia zdalnych posiedzeń sądowych, 
  5. Wznowienie biegu terminów sądowych, 
  6. Ograniczenie w prowadzeniu licytacji mieszkań za długi,
  7. Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń dla niektórych pracowników.