fbpx
Kontakt

Kancelaria Finansowa LEX Sp. z o.o.

Warszawa

Ul. Grójecka 43/15
02-031 Warszawa

Bydgoszcz

Ul. Kościuszki 27a
85-079 Bydgoszcz

Włocławek

Ul. Piekarska 12
87-800 Włocławek

Formularz kontaktowy

Kancelaria Finansowa LEX Sp. z o.o. Al. Solidarności 129/131 lok. 49 00-898 Warszawa
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy. KRS 0000400562 NIP 5272670987 REGON 145867034