fbpx
Zwolnienie z VAT a wynajęcie mieszkania przez firmę dla pracowników

W interpretacji podkreśla się, że “stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalne”

W jednej z najnowszych interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że “nie każda czynność stanowiąca odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonywana przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tej czynności.” Dyrektor KIS podkreślił, że aby faktycznie daną czynność opodatkować konieczne jest aby tę czynność wykonywał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. 

Zgodnie z interpretacją, podatnik uprawniony jest do zastosowania takiej preferencji jedynie, gdy charakter czynności świadczonych przez niego w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości pokrywa się z prawem do zastosowania zwolnienia od VAT.

Dyrektor KIS podkreślił, że z ustawy wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczona na własny rachunek usługa wynajmu lub dzierżawy nieruchomości o charakterze mieszkalnym co istotne, na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym przesłanki do zastosowania zwolnienia to: charakter mieszkalny nieruchomości, świadczenie usługi na własny rachunek i mieszkaniowy cel najmu lub dzierżawy.

Źródło: Interpretacja z dnia 13 maja 2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.71.2020.3.KO