fbpx
Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju a rozliczenie podatkowe

Z subwencji przewidzianych w Tarczy Finansowej PFR skorzystało już niespełna 120 tysięcy przedsiębiorstw, wykorzystując łącznie 25 mld z puli przewidzianej przez Fundusz. Pomimo tego w dalszym ciągu pojawia się wiele pytań i niejasności w związku z wypełnianiem wniosków, także takich, które dotyczą podatków. 

PFR ustosunkowuje się do kolejnych zagadnień, np. związanych z zaliczkami wyjaśnia, że “we wniosku o przyznanie subwencji należy wskazać obrót taki jak w deklaracji VAT, czyli z uwzględnieniem zaliczek”. Pytania kierują również przedsiębiorcy płacący VAT kwartalnie, którym groziłoby otrzymanie subwencji z dużym opóźnieniem, tzn. dopiero w lipcu. W stosunku do tych ostatnich PFR wyjaśnił, że “ich wnioski będą weryfikowane na podstawie VAT-owskich Jednolitych Plików Kontrolnych. Są one wysyłane fiskusowi co miesiąc.”

Nierozwiązaną do końca kwestią pozostaje natomiast zagadnienie, na co można wydawać pieniądze z subwencji. PFR wskazuje szeroko, że można je wydawać na prowadzenie działalności. W tym miejscu pojawia się pytanie czy takie wydatki możemy zaliczyć do podatkowych kosztów. Krajowa Informacja Skarbowa od pewnego czasu powtarza, że “ciągle nie mamy ostatecznego stanowiska w sprawie rozliczenia wydatków sfinansowanych subwencją z tarczy finansowej”. Ministerstwo Finansów podkreśla natomiast, że koszty takie mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnych. 

Ekonomiści również stoją na stanowisku, że takie wydatki można rozliczyć w kosztach PIT/CIT i nie ma podstaw do wyłączenia ich z kosztów, nawet jeśli część subwencji zostanie umorzona. 

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/pieniadze-dla-firmy-z-tarczy-finansowej-skutki-podatkowe,500376.html