fbpx
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego a kwestia odliczenia VAT

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w ramach której umożliwia swoim pracownikom korzystanie ze ze służbowego pojazdu zachowuje prawo do pełnego odliczenia VAT od paliwa, opłat leasingowych i części eksploatacyjnych, o ile podejmie działania minimalizujące ryzyko wykorzystania tych pojazdów do celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorcy.

Co istotne przedsiębiorca nie traci wymienionych uprawnień nawet gdy pojazd jest zaparkowany w miejscu zamieszkania pracownika.

Powyższe stanowi zasadniczą treść wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Rz 266/20 wydanego w sprawie spółki działającej w branży informatycznej, która dla zapewnienia najwyżej jakości obsługi swoich klientów korzysta z aut osobowych udostępnianych swoim pracownikom. W celu osiągnięcia maksymalnej efektywności czasu pracy pracownicy omawianej spółki mający odbyć całodobową podróż do siedziby klienta pobierają auta na dzień poprzedzający wizytę u kontrahenta spółki udając się nimi do swoich miejsc zamieszkania, co też stanowi początek ich podróży służbowej, która następnie kontynuowana jest kolejnego dnia i przebiega na trasie dom pracownika – miejsce świadczenia usług dla klienta.

Takie rozwiązanie przynosi spółce i jej pracownikom wymierne korzyści, gdyż pracownicy nie poświęcają czasu na odbiór i zwrot samochodu mogąc rozpocząć dzień pracy bezpośrednio na dojazd do odbiorcy usług spółki. Na tym tle powstała jednak wątpliwość, czy czas w którym potencjalnie pracownik może poza kontrolą pracodawcy wykorzystywać środek lokomocji do celów prywatnych nie stanowi okoliczności wykluczającej skorzystanie przez przedsiębiorcę z uprawnienia do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z samochodami.

W przedmiotowym stanie faktycznymi WSA orzekł, że okoliczności wykorzystania pojazdu dla celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy nie da się całkowicie wyeliminować z uwagi na udział czynnika ludzkiego. Jednakże podatnik prowadzący działalność gospodarczą może stworzyć mechanizmy dające rękojmie użytkowania samochodów wyłącznie dla celów związanych z prowadzoną działalnością. Mechanizmy te mogą w szczególności przybrać formę postanowień, regulaminów precyzyjnie określających zasady korzystania z aut użytkowanych przez pracowników, jak również oświadczeń odbieranych przez pracowników, czy okresowej kontroli pojazdów. 

Źródło:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/47B721E4C6

https://www.podatki.biz/artykuly/wsa-odliczanie-100-vat-od-samochodu-parkowanego-w-miejscu-zamieszkania_10_44672.htm

https://www.prawo.pl/podatki/odliczenie-calego-vat-od-samochodow-zastepczych-bez-ewidencji,502491.html