fbpx
Sprzedaż firmy a własność osoby fizycznej


Do sprzedaży firmy, bez względu na formę prowadzonej działalności, zawsze należy się starannie przygotować, ponieważ na drodze tego procesu może pojawić się wiele ryzyk. 

Sprzedaż firmy jest jednym z kilku modeli sukcesji biznesu. Od wyboru sukcesora bądź tego, jakie nestor ma plany związane z dalszym działaniem firmy zależy jaki model należy obrać. Czy przekazanie firmy jednemu spadkobiercy, kilku osobom z rodziny, czy własność ma być rozdzielona od zarządzania, może firmę ma przejąć inny przedsiębiorca, czy właśnie będzie sprzedana. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest własnością osoby fizycznej należy w pierwszej kolejności przeanalizować aktywa firmy. Są nimi nie tylko poszczególne składniki, ale też baza klientów, know-how czy potencjał rozwojowy. Podczas wyceny należy zwrócić uwagę również na potencjalny koszt odtworzenia, czyli jakie nakłady musiałyby być poniesione by rozpoczynając od zera uzyskać istniejący stan. 

Kolejnym ważnym punktem do analizy jest to, czy na pewno mają być sprzedane wszystkie aktywa firmy. Być może jakaś część majątku dla nabywcy nie będzie przydatna, być może jest jakaś jego część dla właściciela przedsiębiorstwa szczególnie ważna, np. nieruchomość. Należy wtedy zagospodarować je w inny sposób i wycofać ze sprzedaży razem z przedsiębiorstwem. 

Jednym z największych ryzyk podczas sprzedaży firmy są ryzyka podatkowe. Bardzo skrupulatnie należy podejść do analizy pod kątem efektywności podatkowej i, niejednokrotnie, zwrócić się do specjalistów posiadających wiedzę i doświadczenie po zalecenia zabezpieczające, które pomogą zminimalizować wspomniane skutki podatkowe

Możesz w tej sprawie zwrócić się do specjalistów KF-Lex:

  • +48 507 176 051
  • biuro@kf-lex.pl