fbpx
Termin zapłaty zaliczek PIT po raz kolejny przesunięty

W ramach ułatwień dla przedsiębiorców przewidzianych przepisami tarczy antykryzysowej wydłużono  termin rozliczenia ze skarbówką marcowych i kwietniowych wynagrodzeń do 1 czerwca br.

Na mocy ogłoszonego dnia 1 czerwca 2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego kolejny raz przedłużono przedsiębiorcom termin wpłaty pobranych zaliczek na podatek dochodowy  i zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższy podatek przedsiębiorca zobowiązany jest pobrać i przekazać fiskusowi od wypłat lub świadczeń, których podstawą jest stosunek służbowy, stosunek pracy, praca nakładcza lub spółdzielczy stosunek pracy, a także od zasiłków pieniężnych, których źródło finansowania stanowią ubezpieczenia społeczne. Odroczenie obejmuje również wynagrodzenia zleceniobiorców czy wykonujących umowy o dzieło oraz przychody z praw autorskich.

W normalnych okolicznościach pracodawcy obowiązani do obliczenia, pobrania i zapłaty zaliczek od pracowniczych wynagrodzeń do 20. dnia każdego miesiąca. W ramach ułatwień dla przedsiębiorców przewidzianych przepisami tarczy antykryzysowej wydłużono  termin rozliczenia ze skarbówką marcowych i kwietniowych wynagrodzeń do 1 czerwca br.

Uwzględniając jednak okoliczności braku poprawy kondycji finansowej wielu przedsiębiorstw i wynikający z nich brak środków na zapłatę podwójnej zaliczki postanowiono o przesunięciu terminu ich płatności na 20 sierpnia. Odroczeniem objęto również zaliczki za miesiąc maj, które pracodawcy będą mogli zapłacić do 20 grudnia. 

Z odroczenia terminu płatności mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa, co zgodnie oficjalnym stanowiskiem ministerstwa finansów może przybrać formę:

  • utraty płynności finansowej,
  • spadku dochodów,
  • konieczności zredukowania prowadzonej działalności.  

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000097201.pdf