fbpx
Od początku czerwca wirtualne kasy fiskalne 

W poniedziałek, 1 czerwca, zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Zagadnienie uregulowane jest rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzeniem w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że używanie tego rodzaju kas nie będzie obowiązkowe, przynajmniej do początku 2021 r.

Koncepcja ma stanowić rozwiązanie alternatywne dla określonych rozporządzeniem branż. W treści komunikatu Ministerstwo uściśla, że z wirtualnych kas mogły będą skorzystać m.in. branża transportowa, gastronomiczna czy hotelarska.

Regulacja określa też wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania a także metody prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

Źródło: https://www.prawo.pl/podatki/wirtualne-kasy-fiskalne-w-formie-oprogramowania-od-1-czerwca-2020,500709.html