fbpx
Obniżenie odpisów amortyzacyjnych nie stanowi niedozwolonego unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii zabezpieczającej z dnia 7.05.2020 r. (DKP3.8011.5.2020) wydanej na wniosek spółki zajął przychylne dla podatników stanowisko dopuszczające możliwość obniżenie amortyzacji środków trwałych przez podmioty prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych mogą korzystać z pomocy publicznej przyjmującej postać zwolnienia z CIT. W celu jak najszybszej konsumpcji całego przysługującego zwolnienia decydują się na obniżenie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności prowadzonej na preferencyjnych warunkach. Tak było też w wypadku spółki występującej o wydanie opinii, która jednak po wykorzystaniu całego przysługującego jej zwolnienia zamierzała powrócić wyższych stawek, co pozwalało jej skorzystać z większych odpisów z tytułu kosztów uzyskania przychodów, tym samym obniżając dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Powstały jednak wątpliwości, czy uzyskana w ten sposób korzyść majątkową przyjmująca postać zmniejszenia zobowiązania z CIT za lata następne po roku w którym korzystano ze zwolnienia nie wypełnia znamion niedozwolonego unikania opodatkowania.

Zdaniem KAS  przedstawionym w omawianej opinii, opisane we wniosku postępowanie spółki nie może być uznane za sztuczne działanie mające na celu unikanie opodatkowania. Podjęte przez podatnika działania mieszczą się w ramach dopuszczalnych przepisami prawa sposobów prowadzenia polityki podatkowej  Brak więc podstaw do zastosowania sankcji związanych ze stwierdzeniem klauzuli obejścia prawa. 

Pozytywne stanowisko względem możliwości modyfikacji stawek amortyzacyjnych może mieć duże znaczenie również dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza specjalnymi strefami ekonomicznymi, zwłaszcza w stawiających szczególne wymagania czasach pandemii. Przedsiębiorcy, którzy w czasie pandemii byli zmuszeni do ograniczenia lub całkowitego zawieszenia działalności gospodarczej przez notowane straty, mogą obniżyć stawki amortyzacji i dokonać odpisów podatkowych w późniejszym okresie. 

Źródło:

https://www.prawo.pl/podatki/obnizenie-stawek-amortyzacyjnych-a-klauzula-o-unikaniu,500749.html?fbclid=IwAR1lVmiUbZm0ZOwskkiishHSGrlALQgeupyeNGZw2Zjl9hqwuqJP4VsU6mA

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/306039975-Amortyzacja-jesli-firma-nie-placi-podatku-przez-epidemie-moze-przesunac-koszty-na-przyszle-lata.html