fbpx
Termin przedawnienia straty podatkowej

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z możliwości odliczenia od dochodu poniesionej w danym roku straty podatkowej zobowiązani są do przechowywania dokumentacji księgowej na podstawie której można wykazać ujemny wynik finansowy przez 5 lat licząc od końca roku w który strata ta została zanotowana.

Przedstawione ocena stanowi sedno Interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-2.4017.4.2020.1.MZA wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Omawiana interpretacja dotyczyła wątpliwości powstałych w związku z pytaniem jak długo przedsiębiorcy powinni przechowywać dokumenty księgowe pozwalające w razie kontroli skarbowej ustalić poniesioną przez firmę stratę.

Zasadniczo podatnicy, którzy ponieśli stratę podatkową w danym roku mogą skorzystać z możliwości jej odliczenia w ciągu 5 lat kolejnych lat podatkowych, przy czym maksymalna wartość odliczenia może stanowić maksymalnie 50% odnotowanej straty. Przez długi czas fiskus zajmował stanowisko, że podatnicy muszą przechowywać dokumentację poświadczającą poniesioną stratę przez 5 kolejnych lat od zakończenia roku w którym ostatni raz skorzystano z możliwości odliczenia straty, co w przypadku wykorzystania przez podatnika maksymalnego 5 letniego okresu pomniejszenia dochodu o poniesioną w roku wcześniejszym stratę oznaczało, że łącznie przedsiębiorcy są obowiązani do przechowywania dokumentacji przez 10 lat.  Omawiana interpretacja przyjmując ocenę NSA zawartą w uchwale z 6 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 925/15. ugruntowuje stanowisko, że przedsiębiorca musi uczynić zadość obowiązkom przechowywania dokumentacji przez 5 lat od momentu powstania zobowiązania podatkowego w danym roku, tj. poniesiona strata przedawnia się na takich samych zasadach jak zobowiązanie podatkowe.

Przedstawiona interpretacja może być szczególnie przydatna dla prowadzących działalność gospodarczą w czasie pandemii ze względu na fakt, że większa ilość przedsiębiorstw może zakończyć obecnie trwający rok podatkowy na minusie. Dzięki niej przedsiębiorcy będą mogli  więcej uwagi poświęcić sprawom bieżącym i wyzwaniom stawianym przez te wyjątkowo trudne czasy do prowadzenia biznesu zamiast dbać o dokumenty poświadczające stratę poniesioną nawet 10 lat temu.

Źródło: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-2.4017.4.2020.1.MZA.