fbpx
Fundacja rodzinna jako platforma inwestycyjna

Fundacja rodzinna z korzystniejszymi przepisami

Dr Małgorzata Rejmer  i Ewa Kubasiewicz rozmawiają w ramach Forum Radio Parada na temat fundacji rodzinnej.

Warto wiedzieć, że fundacja rodzinna ma wiele odsłon. Może służyć jako:

📍wehikuł sukcesyjny
📍skarbiec rodzinny
📍bank rodzinny
📍platforma inwestycyjna

📍podmiot holdingowy

W przypadku każdego fundatora akcent może być położony na innej funkcji.

Należy też pamietać, że krąg osób, które mogą być zainteresowane fundacją rodzinną zdecydowanie wykracza poza środowisko firm rodzinnych. Jest to rozwiązanie dla każdego, kto chce budować kapitał na pokolenia.

Na początku warto zadać sobie następujące pytania:

  • Jakim majątkiem dysponujemy?
  • Czy jest to majątek związany z działalnością, która prowadzimy?
  • Czy są to nieruchomości? Jeśli tak, to jakie? jakie jest ich przeznaczenie?

Na kolejnym etapie dokonujemy analizy prawno-podatkowej. Od niej zależy, jakie elementy majątku przekażemy do fundacji.

Fundacja rodzinna jako platforma inwestycyjna

Jaką działalność może prowadzić fundacja rodzinna i dlaczego warto się zainteresować tym tematem?

♦️nabywanie i zbywanie papierów wartościowych – fundacja rodzinna może aktywnie operować na giełdzie, nie płacąc podatku Belki od zysków kapitałowych;
♦️przystępowanie do spółek, funduszy i spółdzielni zarówno w kraju jak i zagranicą – dywidendy i korzyści finansowe z tego tytułu są w przypadku fundacji rodzinnej zwolnione z podatku dochodowego;

♦️nabywanie nieruchomości w celu osiągania zysku z tytułu najmu – fundacja rodzinna nie musi płacić podatku dochodowego z tytułu zysku z najmu.

👇Zapraszamy do posłuchania👇