fbpx
Czym jest fundacja rodzinna?

Co to jest fundacja rodzinna? Fakty i mity.

Fakty

22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, spełniając tym samym wieloletnie oczekiwania przedsiębiorców rodzinnych.

Czym jest fundacja rodzinna?

Ustawa definiuje fundację rodzinną jako osobę prawną, tworzoną w celu:

 • Zapewnienia kontynuacji biznesu i realizacji wizji fundatora.
 • Gromadzenia majątku i zarządzania nim.
 • Realizowania świadczeń na rzecz beneficjentów bez zagrożenia dla integralności majątku rodzinnego i firmowego.

Kto może być fundatorem?

Fundator to osoba, która tworzy fundację. Zgodnie z ustawą, fundatorem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundatorów może być kilku.

Kto może być beneficjentem fundacji?

Beneficjentem jest osoba, która zgodnie ze statutem otrzymuje świadczenia od fundacji – mogą to być środki materialne lub prawa. Uprawnienia beneficjentów również muszą być wyszczególnione w statucie fundacji.

Beneficjentem może być sam fundator, członkowie jego rodziny lub inne wskazane przez niego osoby lub organizacje pozarządowe.

Jak działa fundacja rodzinna?

W zależności od celów fundatora określonych w statucie, fundacja rodzinna może spełniać następujące funkcje:

 • Profesjonalna sukcesja i możliwość budowania firmy na pokolenia.
 • Zarządzanie aktywami, ochrona i pomnażanie majątku prywatnego i firmowego.
 • Pełnienie roli „banku rodzinnego”, który wspiera członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych.
 • Pełnienie roli holdingu spinającego biznes operacyjny.
 • Pełnienie roli platformy inwestycyjnej, dzięki której można prowadzić dozwoloną prawem działalność gospodarczą na atrakcyjnych warunkach podatkowych.

Jak założyć fundację rodzinną krok po kroku?

Aby założyć fundację rodzinną należy podjąć następujące działania:

 1. Złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w formie aktu założycielskiego lub testamentu.
 2. Ustalić statut i sporządzić spis mienia, czyli majątku wnoszonego do fundacji.
 3. Ustanowić organy fundacji rodzinnej: Zarząd oraz Zgromadzenie Beneficjentów. Powołanie Rady Nadzorczej jest konieczne jedynie w przypadku, gdy liczba beneficjentów przekracza 25 osób.
 4. Wnieść fundusz założycielski.
 5. Wpisanie do rejestru fundacji rodzinnych.

Mity

Mit #1: Częste zmiany prawa w Polsce podważają sens zakładania fundacji rodzinnej.

Tempo zmian w przepisach prawa, wzrastająca odpowiedzialność przedsiębiorcy i nieprzyjazny klimat, który tworzy się wokół prywatnego biznesu, powodują, że pojawia się wśród obawa, na ile fundacja rodzinna okaże się trwałym rozwiązaniem, a na ile będzie poddawana politycznym turbulencjom.

Jesteśmy jednak zdania, że ma ona szansę stać się jednym z najkorzystniejszych i trwałych rozwiązań prawnych adresowanych do polskiego biznesu rodzinnego. Dzisiaj żadne rozwiązanie prawne nie może konkurować z korzyściami, jakie daje fundacja rodzinna na prawie polskim.

Mit #2: Fundacja rodzinna to rozwiązanie dla bardzo bogatych rodzin.

Chociaż fundacja rodzinna kojarzy się w świadomości publicznej z ogromnymi majątkami i rodzinami znanymi z pierwszych stron gazet, jednak nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla nich. Fundacja może być dostosowana do różnych poziomów aktywów fundatorów oraz do indywidualnych celów i potrzeb danej rodziny.

Mit #3: Fundacja rodzinna jest tylko dla rodzin.

Pomimo swojej nazwy fundacja rodzinna nie jest rozwiązaniem zarezerwowanym tylko dla rodzin. Można na przykład założyć fundację, by zabezpieczyć przyszłość osób spoza rodziny lub wspierać organizacje bliskie nam ideowo.

Mit #4: Fundacja rodzinna jest tylko dla przedsiębiorców.

Polskie rozwiązanie wyróżnia się tym, że fundację rodzinną mogą założyć również osoby zamożne nieprowadzące firmy. Może to być na przykład ktoś, kto odziedziczył majątek, albo zdobył go grając na giełdzie lub też poczynił inne zyskowne inwestycje. Jeżeli taka osoba chce zabezpieczyć i ulokować pieniądze, aby w dodatku mogły z nich korzystać kolejne pokolenia, to fundacja rodzinna będzie dla niego dobrym rozwiązaniem.

Mit#5: Fundacja rodzinna to sposób na unikanie opodatkowania.

Chociaż ustawodawca przewidział korzystne rozwiązania podatkowe dla fundacji rodzinnych, jednak kwestie podatkowe nie mogą wejść na pierwszy plan, ponieważ nie jest to instrument służący unikaniu opodatkowania. Celem ustawodawcy jest, by przedsiębiorcy korzystali z rozwiązań, które są dostępne w prawie polskim, a nie szukali rozwiązań za granicą.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących fundacji rodzinnej jesteśmy do Państwa dyspozycji.