fbpx
Fundacja rodzinna jako Family Office

Fundacja rodzinna jako „family office”

Fundacja rodzinna ma wiele odsłon. Najczęściej mówi się o niej jako o wehikule sukcesyjnym i bardzo słusznie, ponieważ głównym argumentem środowiska przedsiębiorców rodzinnych był właśnie fakt, iż fundacja rodzinna pozwala skutecznie budować biznes na pokolenia.

Nie zapominajmy jednak, że fundacja rodzinna, w zależności od celów i potrzeb fundatora może również pełnić funkcję:

  • platformy inwestycyjnej,
  • skarbca rodzinnego,
  • banku rodzinnego,
  • podmiotu holdingowego.

Co to jest family office?

Family office to usługa adresowana głównie do zamożnych rodzin biznesowych. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia rodzinie w zakresie ochrony i pomnażania majątku oraz udogodnień związanych z kluczowymi obszarami życia prywatnego.

Jakie zadania może spełniać family office?

  • Wsparcie w zakresie sukcesji międzypokoleniowej.
  • Zarządzanie majątkiem należącym do rodziny.
  • Inwestycje w nieruchomości i ruchomości (np. dzieła sztuki).
  • Inwestycje w aktywa płynne (np. akcje, lokaty, jednostki funduszy inwestycyjnych).
  • Administrowanie posiadanym majątkiem.
  • Wsparcie członków rodziny w ich celach edukacyjnych lub np. dotyczących kosztownego leczenia.

Zwykle usługi te świadczone są przez różne firmy, zajmujące się doradztwem prawnym, finansowym, podatkowym, księgowym lub też inwestycyjnym. Przewagą family office jest skupienie powyższych działań w jednym miejscu, co przyczynia się do znaczącego zwiększenia ich efektywności, obniżenia kosztów i lepszego wykorzystania posiadanych zasobów.

Family office a fundacja rodzinna

Okazuje się, że wszystkie powyższe działania mogą być realizowane w ramach fundacji rodzinnej. Przecież do jej najważniejszych zadań należy właśnie wsparcie w procesie tworzenia wielopokoleniowego biznesu. Dodatkowo fundacja ma prawo inwestować w nieruchomości, ruchomości, akcje oraz inne instrumenty finansowe, a prowadzenie dozwolonej działalności jest atrakcyjnie opodatkowane.

Nie można też zapomnieć, że fundacja powoływana jest zwykle również po to, by wspierać innych członków rodziny, często właśnie w ich potrzebach edukacyjnych lub związanych z kosztownym leczeniem.

Warto podkreślić, że fundacja rodzinna jako family office charakteryzuje się dużą transparentnością w zakresie praw własności. Majątek należy bowiem do fundacji, a nie do poszczególnych członków rodziny.

Wyłącznie od fundatora zależy, komu powierzy działania w ramach family office. W zależności od rozległości i złożoności zadań, zespół ten może liczyć od kilku do kilkunastu osób.

Podsumowanie

Jak widzimy, fundacja rodzinna może pełnić wiele ról. Jaki ostatecznie przyjmie kształt w danej rodzinie biznesowej zależy od fundatora, wielkości i złożoności jego majątku oraz od relacji rodzinnych. Ważne jest więc, by fundator dobrze rozumiał jej istotę, aby powołując fundację wiedział, co chce osiągnąć i czemu ma służyć takie rozwiązanie prawne.

Zapraszamy również do przeczytania dwóch artykułów poświęconych fundacji rodzinnej jako family office autorstwa dr Małgorzaty Rejmer:

➡️Infor: Fundacja rodzinna jako family office

➡️Gazeta Ubezpieczeniowa: Fundacja rodzinna jako family office polskich firm rodzinnych

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich kwestiach związanych z działaniami związanymi z fundacją rodzinną i/lub family office.