fbpx
Faktury wystawiane do paragonów od 2020 r.

Od stycznia 2020 roku, przedsiębiorca chcący zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki, dla których nie może od razu uzyskać faktury, na etapie dokonywania płatności musi podać sprzedawcy swój numer NIP, który obowiązkowo MUSI pojawić się na paragonie. 

Zmiana dotyczy zatem możliwości uzyskania faktury do wcześniej wystawionego paragonu.

Sankcje za brak numeru NIP na paragonie są następujące:

  • Kupujący nie będzie mógł otrzymać faktury za zakupy i jednocześnie nie będzie miał prawa zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów,
  • Sprzedawca, który wystawi fakturę do paragonu, na którym nie ma numeru NIP klienta, zostanie obciążony karą w wysokości 100% kwoty VAT, widniejącej na paragonie.

W związku z powyższym:

Jeśli od stycznia będą Państwo robić zakupy, ale na etapie płacenia nie będą Państwo mogli otrzymać faktury lub nie będą mieć Państwo pewności, czy dany wydatek może być kosztem, proszę zawsze podać sprzedawcy swój NIP, aby znalazł się na paragonie.

Z kolei, jeśli to Państwo będziecie w roli sprzedawcy i zgłosi się do Państwa klient, który zrobił zakupy w 2020 roku, a posiada tylko paragon, na którym nie ma jego numeru NIP, proszę nie wystawiać do tego paragonu faktury.

Informację tę należy przekazać również swoim pracownikom i osobom, które robią w Państwa imieniu zakupy informacje o powyższych regulacjach.