fbpx
Transakcje o wartości powyżej 15.000 PLN brutto w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rozliczenia transakcji o wartości powyżej 15.000,00 PLN brutto w VAT, PIT i CIT.

WARTOŚĆ TRANSAKCJI PRZEKRACZAJĄCA 15 000 ZŁ, A CIT/PIT W 2020 ROKU:

Zgodnie ze zmianami w ustawie o PIT i CIT od 01.01.2020 roku, nie będzie się zaliczało do kosztów uzyskania przychodów kosztu w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji o wartości równej lub przekraczającej 15 000,00 PLN brutto:

  1. Zostanie dokonana nie z rachunku bankowego (czyli np. w formie gotówkowej) lub zostanie dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście),
  2. Pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

UWAGA! Jeśli płatność w niewłaściwy sposób nastąpi po zaksięgowaniu faktury, jako koszt, to należy wtedy skorygować rozliczenie.

W celu zaliczenia do kosztów faktury, która została zapłacona na inne konto niż widniejące na białej liście podatników VAT, podatnik będzie zobowiązany złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na błędny numer konta do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zrobienia przelewu.

Definicja „transakcji” nie jest obecnie w 100% sprecyzowana – przesyłamy nasze wyjaśnienie: Transakcja, poza pojedynczą fakturą, to również suma opłat za usługi/produkty w ramach jednej umowy.

  1. Umowa na czas nieokreślony

W przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym (np. czynszem), kwalifikacja płatności powinna zależeć od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia.

Jeśli suma wynagrodzeń pewnych, którą musimy zapłacić przed upływem określonego w umowie okresu wypowiedzenia przekroczy limit 15.000,00 zł., to od pierwszej płatności musimy powinny być one rozliczane przelewem.

Jeśli suma opłat, wynikająca z okresu wypowiedzenia nie przekroczy kwoty 15.000,00 zł, to płatności przelewem będą wymagane dopiero od miesiąca, w którym suma dotychczasowych opłat przekroczy 15.000,00 zł.

Przykład 1:

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz kwotą czynszu za każdy miesiąc 6 000,00 zł brutto.

W tym przypadku już wiemy, że zanim zakończy się umowa, musimy zapłacić czynsz za co najmniej trzy czynsze, a ich suma, wyniesie 18 000,00 zł brutto.

Powyższe oznacza, że wszystkie płatności musimy realizować przelewem.

Przykład 2:

Umowa najmu, zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia oraz kwotą czynszu za każdy miesiąc 6 000,00 zł brutto.

W tym przypadku już wiemy, że zanim zakończy się umowa, musimy zapłacić co najmniej jeden czynsz, czyli za dwa pierwsze miesiące możemy dokonać płatności gotówką, ale od trzeciego miesiąca musimy realizować wszystkie płatności przelewem.

2. Umowa na czas określony

W przypadku umów na czas określony, jednorazowa transakcja, to suma wszystkich opłat w czasie trwania umowy.

Przykład:

Umowa na stałą obsługę księgową, zawarta na 24 miesiące z comiesięczną opłatą 1 000,00 zł brutto – suma opłat, wynosi 24 000 zł, więc płatności muszą być realizowane tylko przelewem.

Ta sama umowa zawarta na 12 miesięcy, spowoduje, że płatności będą mogły być realizowane w dowolny sposób.