fbpx
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej informuje: split paymentu nie da się uniknąć

Każda faktura, która opiewa na kwotę wyższą niż 15 tys. zł wymaga zastosowania metody split paymentu, tym samym jest wymagane posiadanie rachunku bankowego zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.227.2020.3.LS brak posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę nie zwalnia go z przymusu stosowania mechaniki podzielonej płatności.

Należy pamiętać o konieczności stosowania metody split paymentu* i dokonywanie płatności za pomocą rachunku bankowego kiedy wymaga tego ustawa.

Jeżeli nabywca mimo istnienia obowiązku split paymentu nie zastosuje się do przepisów, to wtedy organ podatkowy wymierzy karę w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku od nabytych towarów i usług.  

*Split payment (mechanizm podzielonej płatności) – mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy.

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.227.2020.3.LS

https://www.prawo.pl/podatki/brak-rachunku-firmowego-vat-nie-usprawiedliwi-braku-stosowania,501584.html