fbpx
Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu obniża CIT

Wydatki czynione na rzecz strategii społecznej odpowiedzialności (takie jak np. finansowanie budowy placów zabaw, wydatki związane z projektami związanymi z ochroną środowiska) mogą być wliczone przez podatników do kosztów uzyskania przychodu.  

Jest to wskazanie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał interpretację nr 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD.

Jednakże aby skorzystać z takiej możliwości konieczne jest wykazanie dokonanych wydatków za pomocą odpowiednich dokumentów oraz wskazanie celowości działań w kierunku promocji swojego biznesu.

Głównym celem tejże strategii powinno być tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy wobec innych osób oraz zwiększenie liczby klientów.

Według Dyrektora KIS działanie przedsiębiorcy zmierzające do rozwoju społeczeństwa powinno być wynagradzane przez państwo, a tym samym przynosić przedsiębiorcy korzyści finansowe. Przesłanki te skłoniły Dyrektora do przedstawienia korzystnej dla podatnika interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 


Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD