fbpx
Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników tylko do 30 września

Poznaliśmy datę, z którą przestanie obowiązywać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników. Będzie to 30 września 2020 r. to jest dokładnie pół roku od wejścia w życie znowelizowanych przepisów. 

Warto przypomnieć, że o taką formę pomocy ubiegać mogą przedsiębiorcy zarówno mali, mikro jak i średni, u których odnotowano odpowiedni spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymać można na okres maksymalnie 3 miesięcy następujących od miesiąca złożenia wniosku. Z powyższego wynika, że przedsiębiorca, który dotychczas nie skorzystał z takiej formy pomocy, a jest nią zainteresowany i chciałby uzyskać wsparcie za maksymalny możliwy okres, powinien złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do 30 lipca bieżącego roku. 

Źródło:

https://www.prawo.pl/kadry/dofinansowanie-do-wynagrodzen-z-fgsp-tylko-do-konca-wrzesnia,501032.html