fbpx
Bieżące zmiany w prawie

Zmiany w prawie

Dawid Rejmer został zaproszony do TVP3 Warszawa, aby porozmawiać na temat najnowszych zmian w prawie.

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Co jakiś czas opinią publiczną wstrząsa ujawnienie informacji o znęcaniu się nad dzieckiem lub nawet o śmierci dziecka w wyniku pobicia.
W celu zapobieżenia podobnym tragediom zdecydowano się powołać 7-osobowy zespół ekspertów, który będzie działał przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Komisja ta będzie badała każdy przypadek, w którym doszło do znęcania się nad dzieckiem. Będzie się tak działo niezależnie od postępowania sądowego.

Druga zmiana dotyczy placówek, które zajmują się dziećmi (począwszy od placówek oświatowych, przez domy opieki, kluby sportowe itp). Musza one obowiązkowo sprawdzać każdą nowo zatrudnianą osobę, czy nie figuruje ona w rejestrze przestępstw seksualnych.

Likwidacja ubezwłasnowolnienia

Obecne przepisy, pochodzące z lat 60-tych ubiegłego wieku, przewidują możliwość częściowego lub całkowitego ubezwłasnowolnienia. Częściowe ubezwłasnowolnienie wydaje się zasadne w przypadkach, gdy, przykładowo, uzależniony od hazardu rodzic pozbawia swoją rodzinę środków do życia. Natomiast całkowite ubezwłasnowolnienie, wyłączające de facto osobę ubezwłasnowolnioną z życia społecznego, jest mocno dyskusyjne.

Konfiskata samochodu za jazdę po pijanemu

Od 14 marca wchodzą w życie przepisy zakładające konfiskatę samochodu kierowcy, którego złapano na jeździe z zawartością alkoholu we krwi co najmniej 1,5 promila. Dodatkowo sąd ma obowiązek orzec przepadek samochodu w przypadku kierowcy, który spowodował wypadek mając powyżej 1 promila alkoholu we krwi.

O ile wszyscy zgadzają się co do tego, że powinna obowiązywać żelazna zasada: „piłeś – nie jedź”, o tyle zdania co do nowych przepisów są podzielone.

Jesteś zainteresowany tematem?

👇Zapraszamy do obejrzenia👇

 

zmiany w prawie