fbpx
[WIEDZA] Dziedziczenie ustawowe vs dziedziczenie testamentowe

W jakich okolicznościach dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a kiedy testamentowego? 

Dziedziczenie ustawowe, czyli to gdy spadek dzieli się zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym ma miejsce gdy:

  • spadkodawca nie pozostawił testamentu, czyli dokumentu w którym wskazał kto ma po nim dziedziczyć, 
  • w testamencie wskazano spadkobiercę, który nie może bądź nie chce być spadkobiercą, 
  • wszyscy powołani do spadku zgodnie z testamentem odrzucili spadek, 
  • spadkodawca sporządził wadliwy testament (np. w niewłaściwej formie), 
  • spadkodawca nie miał zdolności do sporządzenia testamentu.

Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed ustawowym, ma miejsce gdy:

  • spadkodawca chce mieć wpływ na to kto będzie po nim dziedziczył,
  • spadkodawca pozostawił prawidłowo sporządzony i ważny testament,
  • wskazany w testamencie spadkobierca może i chce dziedziczyć.