fbpx
Testament – mieć czy nie mieć?

Nasze szkolenia z prawa spadkowego rozpoczynamy często pytaniem: „Kto z Państwa sporządził już testament?” I nawet gdy na sali jest ponad sto osób, to w górze widać tylko kilka rąk. 

Dlaczego nie sporządzamy testamentów?

Pośród najczęściej padających odpowiedzi słyszymy:

 •  nie mam co dzielić
 • mam zgodną rodzinę
 • testamenty są podważane
 • mam jeszcze czas
 • jakoś to będzie

A przecież testament jest jedynym dostępnym dokumentem,  w którym można rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci. 

Co więcej:

 •  nie wywiera skutków prawnych za życia testatora
 • nie wpływa na zakres odpowiedzialności testatora
 • nie zobowiązuje do zachowania majątku, którym testator rozrządził w testamencie!
 • nie ogranicza w rozporządzaniu majątkiem za życia

Za to:

 •  daje możliwość ustanowienia porządku według pomysłu spadkodawcy
 • daje swobodę wyboru spadkobiercy głównego i zastępczych
 • daje możliwość zabezpieczenia interesów bliskich nie będących spadkobiercami
 • zapewnia swobodę w dysponowaniu majątkiem
 • daje możliwość ustanowienia zarządu majątkiem spadkowym
 • daje możliwość zabezpieczenia partnerów nie będących małżonkami
 • ogranicza spory w rodzinie
 • daje możliwość wskazania woli dotyczącej opieki nad małoletnimi dziećmi
 • dale możliwość wyłączenie zarządu nad majątkiem małoletniego dziecka przez rodzica – można wskazać iną osobę

Wzrasta świadomość potrzeby posiadania Testamentu. Cieszy fakt, że coraz więcej osób decyduje się na rozrządzanie swoim majątkiem według własnego pomysłu. Zwłaszcza Przedsiębiorcy – decydując za życia o tak wielu kwestiach, pragną również za życia zdecydować o tym, w jaki sposób majątek będzie podzielony po śmierci i do kogo trafi. W przeciwnym wypadku zdali by się na los i dziedziczenie ustawowe. Jakie są podstawowe problemy przy dziedziczeniu ustawowym? Na ten temat pojawi się kolejny wpis niebawem.

Kontakt do doradcy spadkowego z wybranego regionu poprzez sekretariat KF-LEX:

+48 507 176 051
sekretariat@kf-lex.pl