fbpx
Stała obsługa prawna przedsiębiorstw

Mamy pełną świadomość, że zaistniała obecnie sytuacja gospodarcza powoduje niepokój i niepewność tego, co będzie za kilka dni, tygodni i miesięcy. 

W związku z sytuacją, w której znalazły się polskie przedsiębiorstwa, otrzymujemy zapytania o pomoc we właściwym reagowaniu na zmienione – i ciągle zmieniające się – przepisy. 

Kancelaria Finansowa LEX jest firmą doradczą świadczącą usługi w obszarze prawno-finansowo-podatkowym.

Specjalizujemy się w bieżącej obsłudze prawnej firm. 

Obsługa prawna przedsiębiorstw – zakres

Kontrahenci:

 • weryfikujemy umowy zawarte z kontrahentami pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami jak również pod kątem ewentualnych ryzyk/zagrożeń (audyt),
 • przygotowujemy i opiniujemy nowe umowy,
 • prowadzimy renegocjacje z kontrahentami,
 • opracujemy szablony umów, np. umowy ramowe, umowy o współpracę, umowy na dostawy.

Wierzytelności / windykacje:

 • wspieramy w procedurze windykacyjnej oraz pozasądowej windykacji,
 • pomagamy w dochodzeniu wierzytelności.

Transakcje:

 • sporządzamy due dilligence,
 • wspieramy przy nabywaniu udziałów / akcji, a także całych przedsiębiorstw lub ich części,
 • wspieramy w negocjacjach umów finansowania transakcji.

Przetargi:

 • sporządzamy analizy,
 • pomagamy w przygotowywaniu ofert w przetargach prywatnych i publicznych.

Sprawy wewnątrzfirmowe (korporacyjne):

 • umowy spółek: przygotowujemy i zmieniamy umowy spółek, rejestrujemy nowe spółki lub zmienione umowy w KRS.
 • audyt dokumentów korporacyjnych spółek: wskazujemy braki i zarazem rekomendujemy korzystniejsze rozwiązania w tym zakresie.
 • regulaminy: weryfikujemy regulaminy pracy i wynagrodzeń, wspieramy w przygotowaniu aktów wewnętrznych.

Sprawy regulacyjne:

 • wspieramy w zakresie regulacyjnym w codziennym biznesie (np. kwestie zezwoleń i koncesji, relacji z urzędami).

Kadry i HR:

 • zapewniamy pełną pomoc prawną w zakresie spraw pracowniczych (umowy, wypowiedzenia, negocjacje z pracownikami, spory pracownicze),
 • pomagamy przy wdrożeniu PPK
 • wspieramy w relacji z PFR, ZUS oraz PIP.

Sprawy finansowe i podatkowe:

 • przygotowujemy analizy finansowe w zakresie biznes planów oraz zawieranych umów,
 • wspieramy w uzyskiwaniu dofinansowań, subwencji, dotacji,
 • weryfikujemy obowiązek cen transferowych.

Negocjacje:

 • wspieramy w negocjacjach handlowych, w sytuacjach konfliktowych,
 • pomagamy w zakresie kontaktów ze wspólnikami oraz organami administracji.

Sprawy sądowe:

 • sprawy sądowe klientów, którzy mają u nas abonament prowadzimy na preferencyjnych warunkach finansowych;
 • ze względu na fakt, iż dobrze znamy ich sytuację, jesteśmy lepiej przygotowani na okoliczność ewentualnego sporu niż prawnik, który wykonuje jednorazowe zlecenie.

Dlaczego my?

 • mamy świetnych specjalistów ds. finansów, prawa biznesowego i podatków;
 • w razie potrzeby współpracujemy z kancelariami o wąskich specjalizacjach, za których pracę bierzemy pełną odpowiedzialność;
 • z każdym klientem wypracowujemy optymalne dla niego rozwiązania biznesowe, które bezpośrednio przekładają się na konkretne pieniądze dla klienta; 
 • świadczymy usługi z perspektywy przedsiębiorcy, doskonale rozumiemy problemy biznesu. 

Możesz zlecić nam dowolny temat w obszarze prawno-finansowo-podatkowym. Za naszą pracę bierzemy pełną odpowiedzialność. 

Rozumiemy, jak istotne dla firm są podejmowane teraz decyzje biznesowe w odpowiedzi na obecną sytuację, działania rządu oraz zmieniające się w błyskawicznym tempie przepisy.

Pomagamy firmom odnaleźć się w gąszczu zmieniających się przepisów i podjąć optymalne decyzje prawno-podatkowo-finansowe.

Obsługa prawna przedsiębiorstw – ile to kosztuje?

Pracujemy w systemie abonamentowym. W zależności od potrzeb możesz wybrać wariant obsługi prawnej w wymiarze 5, 10 lub 15 godzin miesięcznie. Niewykorzystane godziny przechodzą na następny miesiąc. 

Ceny za abonament są znacznie niższe niż rynkowe ceny obsługi prawnej, liczonej w systemie godzinowym. Dodatkowo obowiązuje u nas jedynie 1-miesięczny okres wypowiedzenia. 

Sprawdź nas: zadzwoń: 507 176 051 lub napisz: biuro@kf-lex.pl