fbpx
Tarcza 5.0 – pomoc dla branży turystycznej


W czwartek, 15 października, została uruchomiona kolejna wersja tarczy antykryzysowej mająca łagodzić skutki pandemii. Pomoc została skierowana do przedsiębiorców z sektora turystycznego, działalności estradowej i wystawienniczej. Pomoc realizowana będzie na trzech płaszczyznach. 

W ramach zwolnienia z opłacania składek ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia za lipiec, sierpień i wrzesień. Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi wystaw, konferencji czy targów. Warunkiem uzyskania zwolnienia są m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. oraz wykazanie 75% spadku przychodów w porównaniu z odpowiednim miesiącem z 2019 r.

W ramach zwolnienia z opłacania składek ZUS przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia za lipiec, sierpień i wrzesień. Ta forma pomocy skierowana jest przede wszystkim do sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi wystaw, konferencji czy targów. Warunkiem uzyskania zwolnienia są m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. oraz wykazanie 75% spadku przychodów w porównaniu z odpowiednim miesiącem z 2019 r.

Świadczenie postojowe skierowane będzie z kolei do osób prowadzących działalność jako przewodnicy turystyczni oraz agenci turystyczni. W przypadku agentów turystycznych aby otrzymać 2080 złotych konieczne jest prowadzenie przez nich działalności przed 1 kwietnia 2020 r. Przedsiębiorcy będą musieli mieć przestój w prowadzeniu działalności ze względu na COVID-19. Warunkiem jest również niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, wyjątkiem jest podleganie ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzonej przez nich działalności. W przypadku przewodników turystycznych działalność powinna mieć charakter sezonowy i  w 2019 r. być prowadzona przez okres nie przekraczający 9 miesięcy.

Trzecim rodzajem wsparcia przewidzianego przez Tarczę 5.0 jest tzw. dodatkowe świadczenie postojowe, które skierowane będzie do prowadzących działalność, którzy już wcześniej z takiej pomocy korzystali. Obejmuje sektory: turystyczny, hotelarski, organizacji i obsługi wystaw, konferencji czy targów. Wnioskujący musi wskazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku doszło do 75% spadku przychodów w porównaniu z odpowiednim miesiącem z 2019 r.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z postojowego, dodatkowego postojowego oraz z trzymiesięcznego zwolnienia z opłacania składek ZUS. Wnioski, jak informuje ZUS, można składać wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS do końca listopada. Koszt opisywanych pomocy szacowany jest na 700 mln złotych. 

Źródło: 

https://www.prawo.pl/kadry/tarcza-5-postojowe-i-zwolnienie-ze-skladek-dla-branzy,503782.html

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3615388