fbpx
Polski Ład – pytania i odpowiedzi

Polski Ład – pytania i odpowiedzi

Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi, jakie padły podczas prowadzonych przez nas webinarów na temat Polskiego Ładu.

Estoński CIT

Czy spółka komandytowa złożona z dwóch osób fizycznych i sp. z o.o. lub jednej osoby fizycznej i sp. z o.o. będą mogły skorzystać od stycznia 2022 z estońskiego CITu?

Odpowiedź: Od 2022 r. Estoński CIT będą mogły wybrać nie tylko spółki kapitałowe, ale również komandytowe i komandytowo-akcyjne, o ile ich wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a siedziba spółki znajduje się na terytorium Polski.

Oznacza to, że spółka komandytowa, której wspólnikiem, oprócz osoby fizycznej, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie mogła korzystać z Estońskiego CITu.

Auto poleasingowe

Wykup auta poleasingowego w obecnym roku? Czy można je sprzedać na starych zasadach?

Odpowiedź: Tak, ustawodawca przewidział przepis przejściowy, który zapewnia możliwość wykupu samochodów leasingowych na “starych” zasadach do końca 2021 roku. Oznacza to, że osoby, które wykupiły lub wykupią samochód do końca 2021 r. nie będą podlegać pod nowe przepisy.

Podatek liniowy a składka zdrowotna

Czy składka zdrowotna dla osoby na podatku liniowym lub na zasadach ogólnych za styczeń 2022 r. jest już obliczana na podstawie dochodu czy jest jakiś okres przejściowy?

Odpowiedź: Podstawę wymiaru składki zdrowotnej osoby rozliczającej się z podatku liniowego za styczeń 2022 r. (tj. płatną w lutym) ustalamy na zasadach obowiązujących do 31.12.2021 r., tj. zryczałtowaną – od 75% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Dopiero od 1 lutego 2022 r. podstawę składki zdrowotnej będzie stanowić dochód – składka za luty zostanie obliczona na podstawie dochodu ze stycznia.

Podatek minimalny

Jeśli spółka z o.o. której jedynym udziałowcem jest osoba fizyczna (A) i ta spółka z o.o. jest komplementariuszem w sp. k., a osoba fizyczna (A) jest komandytariuszem w tej spółce komandytowej, to spółkę z o.o. będzie obowiązywał podatek minimalny jeśli jest strata na działalności operacyjnej patrząc na pkt. 4, który mówi o podmiotach wyłączonych z podatku minimalnego?

Odpowiedź: Nowa regulacja nakładająca podatek minimalny nie obejmuje m.in. podmiotów, których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów/ akcji/jednostek uczestnictwa oraz ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną w innych podmiotach.

Oznacza to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca komplementariuszem w spółce komandytowej, mimo iż jej wspólnikami są tylko osoby fizyczne, nie będzie podmiotem wyłączonym w rozumieniu przepisów, gdyż jako komplementariusz posiada ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Strata w CIT

Czy strata wykazana w CIT przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej determinuje naliczenie podatku minimalnego?

Odpowiedź: Zależy to od tego, kto jest organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Jeśli jest to spółka w rozumieniu ustawy o CIT, to taki Zakład Opieki Zdrowotnej będzie podlegał pod przepisy dotyczące podatku minimalnego. Jeśli jednak SPZOZ nie jest spółką, oznacza to, że wtedy nie będzie podlegać pod nowe przepisy i nie będzie, w razie straty, płacił podatku minimalnego.

Ryczałt a danina solidarnościowa

Czy płacimy daninę solidarnościową przy ryczałcie?

Odpowiedź: Nie, podatnik ryczałtu ewidencjonowanego nie płaci daniny solidarnościowej.

Dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu

Co jeśli w grudniu zostało wypłacone już wynagrodzenia, a co za tym idzie została odliczona ulga i koszty uzyskania przychodu? Przecież od drugiego wypłaconego wynagrodzenia nie będzie można tego już odliczyć?

Odpowiedź: W sytuacji, w której pracownik otrzyma dwie wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu (za miesiąc poprzedni oraz za miesiąc bieżący), wypłaty te będą jego przychodem ze stosunku pracy, który uzyskał w ramach jednego miesiąca. Oznacza to, że zgodnie z przepisami pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy może odliczyć tylko jedne miesięczne koszty uzyskania przychodu, a także jedną miesięczną kwotę zmniejszającą podatek.

Obsługa prawna dla firm

Potrzebujesz więcej informacji? Może zainteresuje Cię opcja obsługi prawnej dla firm, która zapewni Ci komfort indywidualnych porad prawnych, finansowych i podatkowych.