fbpx
Małgorzata Rejmer rozmawia o fundacji rodzinnej w Onet.pl

W związku z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej oraz faktem, że pierwszy wniosek o zarejestrowanie fundacji rodzinnej w Polsce złożyli Małgorzata i Dawid Rejmer, Małgorzata Rejmer została zaproszona do rozmowy na ten temat przez Łukasza Zalewskiego z Business Insider na portalu Onet.pl.

Jak mówi w rozmowie Dr Rejmer: „Fundacja jest naturalną konsekwencją sukcesji biznesu, a więc przekazania go kolejnemu pokoleniu. Przepisy o fundacji rodzinnej powstały przecież z inicjatywy środowiska firm rodzinnych. Nasza kancelaria jest również taką firmą rodzinną. Jednocześnie biznesowo obsługujemy firmy rodzinne. Od wielu lat zwracaliśmy uwagę na to, że w Polsce brakuje bardzo istotnego instrumentu prawnego, jakim jest fundacja rodzinna.”

Polska fundacja rodzinna – co ją wyróżnia?

Polska ustawa jest rozwiązaniem, które mamy prawo uznawać za jedno z najkorzystniejszych i najciekawszych w Europie.

Unikalność naszych regulacji polega na tym, że dają one fundatorowi bardzo dużą elastyczność. Dodatkowo, polska fundacja rodzina może prowadzić działalność gospodarczą, choć w sposób ograniczony. Rzadko kiedy fundacje europejskie mogą prowadzić działalność gospodarczą. Celem ustawodawcy było, aby przedsiębiorcy nie szukali rozwiązań za granicą, tylko korzystali z tych, które są dostępne w Polsce.

Warto dodać, że polskie rozwiązanie wyróżnia się również tym, że jest dedykowane nie tylko dla biznesu, ale również dla osób zamożnych nieprowadzących biznesu.

Fundacja Rodzinna Rejmer – dlaczego została tak szybko założona?

Po pierwsze, chcieliśmy być wiarygodni na rynku. Chcieliśmy wdrożyć rozwiązanie, które rekomendujemy naszym klientom.

Po drugie, jesteśmy przekonani do tych rozwiązań, nie tylko jako eksperci. Nie chcieliśmy tylko czekać i patrzeć, jak inne fundacje będą działały. Chcieliśmy sami działać.

Po trzecie, proces sukcesji biznesu w Kancelarii Finansowej LEX faktycznie przeprowadzamy. Zależy nam na tym, żeby nasza fundacja funkcjonowała przez wiele pokoleń.

Zakładanie fundacji rodzinnej – jakie problemy mogą nas spotkać?

Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie niedawno i, jak się okazuje, nie wszyscy jeszcze byli przygotowani na ten moment. Mieliśmy problem ze znalezieniem notariusza, nie mówiąc już o niemożności założenia rachunku bankowego dla fundacji.

Takie problemy to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Najważniejszą kwestią jest zastanowienie się przed założeniem fundacji, jakie mają być jej cele, jakie wnosimy aktywa, czy wnosimy je bezpośrednio, czy pośrednio. Przykładowo, w przypadku nieruchomości można wnieść je bezpośrednio do fundacji albo do spółki nieruchomościowej, w której fundacja obejmuje udziały. Konstrukcji prawnych jest kilka w tej kwestii. A takich spraw do rozpatrzenia może być wiele. Dlatego istotne jest, komu przedsiębiorca powierzy doradzanie w kwestii fundacji rodzinnej.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu.