fbpx
Kiedy ustanowiony zarząd sukcesyjny wygasa z mocy prawa?

Są pewne okoliczności, w których ustanowiony za życia przedsiębiorcy zarząd sukcesyjny wygaśnie. Warto wiedzieć o nich wcześniej

  1. Jeżeli przedsiębiorca jeszcze za życia powierzy wybranej osobie funkcję zarządcy sukcesyjnego, to może ją także odwołać
  2. Zarządca ma prawo sam złożyć rezygnację. Ponadto może zostać odwołany przez sąd
  3. Do wygaśnięcia z mocy prawa ustanowionego zarządu dochodzi np. po upływie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeżeli w tym okresie żaden ze spadkobierców nie przyjmie spadku albo gdy zapisobierca windykacyjny nie przyjmie zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w nim – chyba że zarządca sukcesyjny działa na rzecz małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku
  4. Zarząd sukcesyjny wygaśnie także z dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, jeżeli jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny nabył przedsiębiorstwo w spadku w całości
  5. Do wygaśnięcia zarządu dochodzi również z upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy sukcesyjnego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – chyba że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę
  6. Ponadto ustanowiony zarząd sukcesyjny wygasa z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, a także z dniem dokonania działu spadku obejmującego przedsiębiorstwo w spadku
  7. Wreszcie wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego następuje z upływem dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy. Jedynie w pewnych wyjątkowych okolicznościach sąd może przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego na czas nie dłuższy niż pięć lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Czy rzeczywiście na takie ryzyka związane z sukcesją są gotowi polscy przedsiębiorcy?

Zrodlo: gazetaprawna