fbpx
Do właścicieli przedsiębiorstw przetwarzających dużą liczbę danych osobowych

Federalna Komisja Handlu USA ukarała Facebook karą w wysokości 5 mld dolarów za wyciek danych do firmy Cambridge Analytica. Jest to najwyższa tego typu kara w historii. W Polsce szczególną uwagę na przetwarzanie danych osobowych zaczęto zwracać wraz z wejściem w życie RODO. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych nakłada już na polskich przedsiębiorców kary, które najczęściej dotyczą niespełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane były przetwarzane.

Tu z pomocą dla polskich przedsiębiorców przychodzi rynek polis ubezpieczeniowych, który wypracował odpowiednie narzędzia zapewniające firmie środki na pokrycie grzywien czy kar administracyjnych, a także innych ewentualnych strat wynikających z nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. 

Istotnym wydaje się być zaznaczenie, że odszkodowania te wypłacane są jedynie w przypadku nieumyślnych uchybień. 

Polisa od ryzyk cybernetycznych jest podstawowym ubezpieczeniem, jakie powinny posiadać przedsiębiorstwa gromadzące i przetwarzające dużą liczbę danych osobowych. Jego zakres obejmuje szkody powstałe zarówno z przyczyn wewnętrznych, np. błędne procedury udostępniania danych, jak i zewnętrznych w postaci ataku hakerskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem rekomendowanym przez nas Świata Ubezpieczeń i Finansów, który skupia doświadczonych i kompetentnych agentów ubezpieczeniowych.