fbpx
CIT Estoński czy fundacja rodzinna?

CIT estoński czy Fundacja Rodzinna – które rozwiązanie wybrać?

Od niedawna wspólnicy prowadzący biznes w formie spółek kapitałowych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych zyskali dwie nowe możliwości dotyczące rozliczeń podatkowych. Pierwsza to ryczałt od dochodów spółek, czyli CIT Estoński, zaś druga, to zastosowanie Fundacji Rodzinnej.

Które z tych rozwiązań jest lepsze i bardziej opłacalne?

Różnica między CIT-em Estońskim a Fundacją Rodzinną

Różnica między tymi dwoma rozwiązaniami polega głównie na sposobie dokonywania nowych inwestycji.

CIT estoński

Przy CIT Estońskim nowe inwestycje są dokonywane w majątku prywatnym wspólników. Oznacza to, że przyszłe dochody z inwestycji będą opodatkowane podatkiem PIT (np. 19% podatku od zysków kapitałowych). Nie ma już natomiast żadnego dodatkowego podatku, od przekazania zysku z inwestycji na cele prywatne (np. na zakup wycieczki).

Fundacja Rodzinna

Przy Fundacji Rodzinnej nowe inwestycje są dokonywane poprzez Fundację Rodzinną. Oznacza to, że przyszłe dochody są, co do zasady, zwolnione z podatku (np. 0% podatku od zysków kapitałowych). Będzie trzeba natomiast zapłacić podatek od przekazania zysku z inwestycji na cele prywatne (np. na zakup wycieczki). Jeżeli środki są przekazywane do fundatora, to podatek ten wynosi 15% od kwoty faktycznie przekazanej

Podsumowanie

Zarówno CIT Estoński, jak i Fundacja Rodzinna mogą spowodować wzrost efektywności podatkowej. Przy analizie podatków należy brać pod uwagę indywidualną sytuację i analizować wszystkie podatki i parapodatki płacone zarówno przez spółkę, jak i wspólników.

Trzeba też pamiętać, że Fundacja Rodzinna to rozwiązanie dużo szersze niż CIT Estoński. Fundacja Rodzinna może pomóc w poukładaniu kwestii sukcesyjnych i spadkowych oraz dodatkowo zabezpiecza majątek prywatny. CIT Estoński ma z kolei wiele utrudnień.

dr r.pr. Dawid Rejmer

Cały artykuł przeczytasz na portalu www.infor.pl

CIT estoński czy fundacja rodzinna