fbpx
Zapłata gotówką a rozliczenie kosztów podatkowych

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że faktura na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych zapłacona gotówką nie będzie kosztem podatkowym.

Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP. Stanowisko Administracji Skarbowej pozostaje w tej kwestii niezmienne i w dalszym ciągu nie jest korzystne dla przedsiębiorców.

Szczególnie istotne w kontekście przytoczonej interpretacji jest jednak, że w przypadku zapłaty za transakcje częściowo gotówką, a w pozostałej części wykorzystując do tego rachunek płatniczy, takie działanie dyskwalifikuje całe poniesione przez przedsiębiorcę nakłady w kontekście wliczenia ich w koszty uzyskania przychodu.

Podkreśla się, że przepisy określające regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców w taki sposób są bardzo niejasne. Sam przedsiębiorca musi zwrócić szczególną uwagę na kwoty dot. danego zobowiązania czy kilka kwot składających się np. na wypełnienie jednej umowy. 

Źródło:
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP –
https://sip.lex.pl/#/guideline/185086372