fbpx
My Obywatele Unii Europejskiej

Czy pozostanie Polski w Unii Europejskiej jest dane „raz na zawsze”?

Nie. Każdy z nas, rozumiejący i podzielający wartości wspólnoty europejskiej może w wymierny sposób przyczynić się do naszego pozostania w strukturach europejskich.
Warto mieć na uwadze, że bierność zwolenników pozostania Polski w rozwiniętej Europie, to paliwo dla przeciwników takiego rozwiązania. Im lepiej żyje się Polakom, tym łatwiej wmówić im, że jesteśmy samowystarczalni i Unia Europejska „żeruje” na naszej gospodarce. Im trudniej żyje się Polakom, tym łatwiej wskazywać winnego – Unię Europejską.

 

Olgierd Łukaszewicz i Fundacja „My Obywatele Unii Europejskiej”

Osobą, która doskonale dostrzega zagrożenia wynikające z tak prowadzonego dyskursu społecznego jest OLGIERD ŁUKASZEWICZ, którego zdecydowana większość dorosłych Polaków kojarzy jako wybitnego aktora.

Ilu z nas wie jednak o wieloletniej społecznej działalności Pana Olgierda na rzecz propagowania idei europejskości w Polsce? A jest to działalność, której Pan Olgierd oddał ostatnie lata swojego życia.

 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski – nieznany „protoplasta” Unii Europejskiej

Kim był Wojciech Bogumił Jastrzębowski? To „protoplasta” Unii Europejskiej żyjący w … połowie XIX wieku. Niewiarygodne? A jednak. To właśnie Polak opracował najważniejsze założenia wspólnoty europejskiej. Niestety,  wyprzedził swoją epokę o kilka pokoleń.
Pan Olgierd Łukaszewicz rozumie, co oznacza bierność społeczeństwa „proeuropejskiego” i lawinowo zwiększająca się aktywność przeciwników obecności Polski w Unii Europejskiej. Postanowił stawiać mur, budować tamy, uszczelniać system, a przede wszystkim EDUKOWAĆ.Przywołując znamienitą postać Wojciecha Jastrzębowskiego i przybliżając rozmówcom dzieło jego życia Konstytucja dla Europy”, czyli traktat opublikowany 3 maja 1831 roku, buduje pomost między przeszłością, teraźniejszością i, co najważniejsze, przyszłością naszego narodu. Jak wielokrotnie podkreśla, robi to przede wszystkim dla kolejnych pokoleń.

 

Działalność Fundacji

W ramach Fundacji od wielu lat spotyka się z mieszkańcami miejscowości, dla których często jest to jedyny kontakt z ideą europejskości. Rozmawia o ich lękach, tłumaczy, co dla każdego z nas oznacza obecność Polski w strukturach europejskich.

Rozmawia z przedsiębiorcami, których biznesy dynamicznie się rozwijają często dlatego, że pokonane zostały bariery poprzedniej epoki i Europa stanęła przed nimi otworem. Poświęca czas na spotkania z młodzieżą licealną, która po raz pierwszy stanie przed prawem oddania swojego głosu i dokonania wyboru, który istotnie wpłynie na ich życie i życie kolejnego pokolenia.

Takich spotkań i rozmów prowadzi setki. Jeździ po Polsce, nie bacząc na odległość i koszty. A wszystko to robi poświęcając swój czas i własne środki.

Wokół Pana Olgierda zebrało się grono jego sympatyków, a dokładniej osób podzielających obawę, czy faktycznie Polska ma zagwarantowaną obecność w strukturach europejskich „po wsze czasy”. Idea potrzebuje jednak zdecydowanie większego społecznego zaangażowania, będącego potwierdzeniem naszej obywatelskiej dojrzałości.

Nowa inicjatywa – Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski

W grudniu 2022 roku ruszyła kolejna inicjatywa społeczna Pana Olgierda – „Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski” im. Wojciecha Jastrzębowskiego. Celem Instytutu jest zaangażowanie jak najwięcej organizacji i samorządów w krzewienie idei europejskości.

 

Co każdy z nas może zrobić dla idei europejskości?

Bardzo dużo. Począwszy od przekazywania informacji o tej idei swoim znajomym, poprzez organizację spotkań w gronie znajomych, współpracowników, kontrahentów, na które to spotkania zapraszany będzie Pan Olgierd Łukaszewicz, skończywszy na wsparciu finansowym dla Jego Fundacji. Bez środków finansowych żadna, najbardziej wartościowa idea, nie ma szansy przebić się do odpowiedniego grona odbiorców.

A co może mieć dla nas większe znaczenie, niż prawo do bycia Europejczykiem i korzystania z wartości tworzenia społeczności ponad narodowymi podziałami. Rosyjska agresja pokazuje, że w chwili zagrożenia Ukraina składa wnioski o przystąpienie do NATO i UE. Są to jedyne realne struktury zwiększające bezpieczeństwo. My w tych strukturach już jesteśmy. Nie pozwólmy się z nich wyprowadzić.

Jeżeli idea europejskości i pragnienie pozostania Polski w Unii Europejskiej jest Ci bliska, wesprzyj, proszę, Fundację „My Obywatele Unii Europejskiej”.

Wyjdź także z inicjatywą zorganizowania spotkania lub inną aktywnością, dzięki której wspólnie będziemy propagować działalność Fundacji.

Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie Fundacji. 

Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności !!!