fbpx
Fundacja rodzinna – ustawa uchwalona przez Sejm

14 grudnia 2022 Sejm uchwalił ustawę o fundacji rodzinnej, nad którą prace trwały kilka lat.

Głównym celem powołania fundacji rodzinnej jest bezpieczna i skuteczna międzypokoleniowa sukcesja w biznesie, która umożliwi zachowanie majątku rodzinnego na pokolenia.

Przykład państw, w których instytucja fundacji rodzinnej działa od lat pokazuje, że sprawdza się ona bardzo dobrze.  Fundacja gwarantuje ciągłość funkcjonowania firmy i zabezpiecza przed rozdrobnieniem majątku rodzinnego.

Fundacja rodzinna to osoba prawna tworzona w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz zgodnie z celami fundacji.

Fundatorem może być wyłącznie osoba fizyczna, która złoży oświadczenie o ustanowieniu fundacji w formie aktu założycielskiego lub w testamencie notarialnym. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów.

Fundacja rodzinna będzie mogła wykonywać działalność gospodarczą w ograniczonym zakresie:

  • może zbywać mienie, jeśli nie było one nabyte celem dalszej odsprzedaży, a także wynajmować nieruchomości;
  • może mieć udział w spółkach, udzielać pożyczek oraz prowadzić gospodarstwo rolne.

Ustawa przewiduje ułatwienia podatkowe, przykładowo, świadczenia dla beneficjentów z najbliższej rodziny będą opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 15%.

Wprowadzono nowe zasady dotyczące zachowku:

  • przewidziano możliwość odroczenia terminu płatności zachowku, rozłożenia go na raty czy nawet obniżenia jego wysokości;
  • do spadku nie będzie doliczać się funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej, o ile został od wniesiony wcześniej niż 10 lat od daty otwarcia spadku.

Teraz ustawa znajduje się w Senacie, który również może wprowadzić swoje poprawki.

Jeżeli interesuje Cię temat fundacji rodzinnej, zapraszamy do kontaktu z nami już teraz.