fbpx
Deklaracja VAT a złożenie wniosku o subwencje

Wykazując dany miesiąc jako podstawę do obliczenia spadku przychodów należy pamiętać by wcześniej drogą elektroniczną złożyć deklarację VAT za ten miesiąc.

W praktyce stosownym posunięciem wydaje się wstrzymanie się kilka dni ze złożeniem wniosku o subwencje, nie wypełnienie jej bezpośrednio po wysłaniu deklaracji. Pauza ta jest konieczna dla by do wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi i prowadzonymi przez nie rejestrami. Brak w tych rejestrach stosowanych danych w oparciu o które następuje weryfikacja wniosku przez PFR, chociaż formalnie zostały one już przed podatnika dostarczone może skutkować odrzuceniem wniosku i rozpoczęciem procedury odwoławczej.

Źródło: https://pfr.pl/blog/nie-zwalniaj-nie-zamykaj-dzialalnosci-tylko-skorzystaj-z-koronasubwencji.html