fbpx
Coraz mniej trudności w sukcesji firmy


W związku z zapowiadanymi przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmianami ułatwiającymi dziedziczenie firm, zapraszamy do lektury tekstu na portalu Prawo.pl 
Nowe propozycje dotyczące głównie wspólników spółek, ocenia i komentuje mec. Dawid Rejmer z KF LEX, członek organizacji ACCA, specjalista z zakresu finansów, sukcesji firmy, prawa spadkowego.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu tymczasowego wykonywania praw w spółkach handlowych  jeszcze przed zakończeniem formalności spadkowych.
„To dobry pomysł, bo pozwala na wskazanie, kto ma wykonywać prawa w spółce do czasu rozstrzygnięcia kwestii spadkowych, a tym samym zmniejsza ryzyko paraliżu korporacyjnego” – uważa Dawid Rejmer.
„Projekt przewiduje też możliwość zbycia ułamkowej części „udziału spółkowego” w spółce osobowej – jeżeli przewiduje to umowa i za zgodą wszystkich pozostałych wspólników. – To  dobry kierunek. Obecnie jest tak, że nie można „rozszczepić” jednego ogółu praw i obowiązków na dwa, a taka potrzeba zachodzi często przy przekazywaniu spółki dla dwóch sukcesorów.” – uważa Dawid Rejmer.
Ważnym elementem zmian będą również te dotyczące zachowku. Projekt przewiduje m.in. umożliwienie obniżenia, rozłożenia na raty lub odroczenia płatności kwoty zachowku w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo. Resort planuje wprowadzenie również możliwości zawarcia umowy o zrzeczenie się zachowku.
 

Zapraszamy! Cały tekst – TUTAJ