fbpx
Biała lista VAT – zaostrzona odpowiedzialność za zapłatę VAT

Od 01.01.2020 r. nabywca towaru lub usługi będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usług, będącym czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe.

Problem dotyczy, jeśli zapłata należności za zakupione towary/usługi na podstawie faktury VAT zostanie dokonana przelewem na konto nieznajdujące się na białej liście podatników VAT, a kwota transakcji będzie równa lub wyższa 15 000,00 zł.

Kupujący produkt lub usługę ponosi tę odpowiedzialność w tej części podatku VAT, która przypada na jego transakcję.

Zawsze przed dokonaniem płatności należy sprawdzić, czy widniejący numer konta na fakturze VAT, znajduje się na białej liście.

Link do białej listy podatników VAT:  https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/