fbpx
Kancelaria Finansowa LEX członkiem Business Centre Club

 

KF LEX członkiem Business Centre Club

Z radością i dumą dzielimy się informacją o tym, iż nasza Kancelaria została członkiem Business Centre Club.

BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Do Klubu należą przedstawiciele firm wszystkich branż. Są to korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, a także uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Kodeks Członka Business Centre Club

Członkowie BCC akceptują Statut, który obowiązuje ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

Obrona interesów polskich przedsiębiorców

BCC jako klub przedsiębiorców prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz obrony interesów polskich przedsiębiorców, rozwoju gospodarki wolnorynkowej oraz tworzenia dobrego prawa. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, a także uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców

Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm. Klub prowadzi kampanie społeczne, a także wspomaga potrzebujących. Nagradza Medalem Solidarności Społecznej osoby zaangażowane społecznie i budujące solidarność społeczną.