fbpx
Fundacja My Obywatele UE oraz Konstytucja dla Europy
Prezentujemy dziś Państwu fundację, której misja i działania są bliskie naszemu sercu.

 

My Obywatele UE

My Obywatele UE – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego” została założona przez Olgierda Łukaszewicza, znanego aktora teatralnego i filmowego.

 

Misja Fundacji

  • kreowanie, inicjowanie i realizowanie działań, których celem jest umacnianie jedności Unii Europejskiej oraz europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli;
  • rzucenie wyzwania – wraz z zaproszeniem do dialogu – wszystkim, którzy niszczą integrację europejską lub podważają istotę Wartości Unii Europejskiej;
  • prowadzenie edukacji europejskiej i ekologicznej, aby scalać działania obywateli UE w obliczu licznych wyzwań, w tym m.in. zmian klimatycznych.
Założyciele Fundacji uważają, że liczne zjawiska kryzysowe, które zakłócają proces integracji Europy w ostatnich latach, przejawiają się w różnych formach również w Polsce. Dzieje się tak, gdy stawia się pod znakiem zapytania przyszłość Unii Europejskiej i zaczyna kwestionować naszą do niej przynależność.
Chcą przeciwdziałać tym negatywnym tendencjom, a powodzenie tego działania zależy w dużej mierze od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

Cele Fundacji

  • umacnianie europejskiej tożsamości Polski i jej obywateli;
  • krzewienie świadomości o wielorakich i wzbogacających Polskę związkach z innymi narodami Europy;
  • praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, w ramach Unii Europejskiej;
  • kultywowanie i przywracanie pamięci o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie oraz o polskich patriotach – twórcach koncepcji i projektów zjednoczonej Europy.

Powyższe cele połączyły Fundatora Olgierda Łukaszewicza, Członków Rady i Zarządu Fundacji, którzy postanowili podjąć się ich realizacji wspólnymi siłami.

Konstytucja dla Europy

Wojciech Bogumił Jastrzębowski

Jako patrona Fundacji jej Fundator i Założyciele obrali sobie powstańca listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego.

Jastrzębowski jest autorem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. „Konstytucja dla Europy”. Pisał ją w roku 1831, po przegranej, krwawej bitwie pod Olszynką Grochowską. Przedstawił w niej wizję idealnego europejskiego ładu społecznego, powszechnego prawa obywateli do wolności, pokoju oraz różnorodności i własnej indywidualnej tożsamości.

Konstytucja dla Europy

Autor „Konstytucji dla Europy” był zdania, że nie ma bezpiecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Założyciele Fundacji, inspirując się jego myślą, chcą przywracać pamięć o polskim dążeniu do życia w zjednoczonej i pokojowej Europie.

Podzielając wartości, w obronie których staje Fundacja „My Obywatele UE”, z radością i dumą świadczymy dla niej pomoc prawną w formie non-profit.

1 Małgorzata Rejmer Olgierd Łukaszewicz