Doradca sukcesyjny

Pomaga w rozpoczęciu rozmów na temat sukcesji biznesu zarówno jeżeli chodzi o relacje firmowe, jak i rodzinne. Jego rolą jest przekazanie wiedzy o zakresie projektu sukcesyjnego, możliwych rozwiązaniach oraz wypracowaniu spójnego planu sukcesyjnego. Doradcy sukcesyjni to osoby o różnym doświadczeniu zawodowym, których łączy wiedza o problemach polskich przedsiębiorców oraz chęć niesienia pomocy innym.

Doradca prawny

Nadzoruje wdrożenie projektu sukcesyjnego pod kątem prawnym. Dba o to, żeby indywidualny plan sukcesyjny stał się faktem, zachowując przy tym wszystkie wymagane prawem procedury. Doradcami prawnymi są radcowie prawni, aplikanci oraz prawnicy niezrzeszeni w korporacjach zawodowych.

Doradca księgowy

Nadzoruje wdrożenie projektu sukcesyjnego pod kątem rachunkowym. Pomaga służbom księgowym w prawidłowym ujawnieniu zdarzeń gospodarczych zachodzących w trakcie wdrażania planu sukcesyjnego. Doradcami księgowymi są osoby mające licencje Ministra Finansów oraz członkowie ACCA.