Każda faktura, która opiewa na kwotę wyższą niż 15 tys. zł wymaga zastosowania metody split paymentu, tym samym jest wymagane posiadanie rachunku bankowego zarówno po stronie kupującego jak i sprzedawcy.

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.227.2020.3.LS brak posiadania rachunku bankowego przez przedsiębiorcę nie zwalnia go z przymusu stosowania mechaniki podzielonej płatności.

Należy pamiętać o konieczności stosowania metody split paymentu* i dokonywanie płatności za pomocą rachunku bankowego kiedy wymaga tego ustawa.

Jeżeli nabywca mimo istnienia obowiązku split paymentu nie zastosuje się do przepisów, to wtedy organ podatkowy wymierzy karę w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku od nabytych towarów i usług.  

*Split payment (mechanizm podzielonej płatności) – mechanizm płatności, w którym płatność nabywcy za towar lub usługę dokonywana jest na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy.

Źródło:

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3.4012.227.2020.3.LS

https://www.prawo.pl/podatki/brak-rachunku-firmowego-vat-nie-usprawiedliwi-braku-stosowania,501584.html