Wspólnicy często ostrożnie podejmują decyzję z kim rozpocząć prowadzenie biznesu. Niestety, najczęściej nie zastanawiają się, co się stanie jeżeli ich wspólnika zabraknie…

Śmierć wspólnika wiąże się z licznymi problemami, począwszy od zwiększonego nakładu pracy, przez spory ze spadkobiercami zmarłego wspólnika, aż po ryzyko rozwiązania spółki. Najczęściej umowy spółek nie zawierają żadnych szczegółowych postanowień, co ma się zadziać w takim przypadku zostawiając wiele kwestii na łaskę losu.

Czy wiedziałeś, że:

 1. Spółka cywilna, jawna, komandytowa mogą ulec rozwiązaniu w wyniku śmierci wspólnika (brak odpowiednich postanowień w umowie)?
 2. Do spółki mogą wejść spadkobiercy zmarłego wspólnika, którzy nie znają się na prowadzeniu biznesu?
 3. Do spółki mogą wejść dzieci poniżej 18 roku życia, za które w najważniejszych kwestiach będzie wypowiadał się sąd opiekuńczy i rodzinny a nie rodzic bądź opiekun prawny?

Konsekwencje śmierci wspólnika

Relacje
Śmierć wspólnika powoduje zachwianie relacji pomiędzy dotychczasowymi wspólnikami a rodziną zmarłego wspólnika, co wynika z innych potrzeb, umiejętności i celów
Pozycja rynkowa
Śmierć wspólnika to często jeden z najtrudniejszych momentów w istnieniu firmy, który powoduje zachwianie jej pozycji rynkowej
Wypłata zysku
Spadkobiercy, którzy wstępują w miejsce zmarłego wspólnika są często zorientowani na wypłatę zysku a nie na dalsze reinwestowanie w firmę
Nakład pracy
Spadkobiercy, którzy wstępują w miejsce zmarłego wspólnika mogą nie być tak samo zaangażowani w prowadzenie spraw spółki, co wynika z osobistego nastawienia lub braku wiedzy i umiejętności
Spory
Nieuregulowana sukcesja w spółkach prowadzi do sporów między dotychczasowymi wspólnikami a spadkobiercami zmarłego wspólnika, co najczęściej kończy się likwidacją firmy
Paraliż
Spadkobiercy, którzy wstępują w miejsce zmarłego wspólnika mogą blokować podejmowanie kluczowych decyzji w spółce, co w efekcie prowadzi do paraliżu decyzyjnego

Spółka przed projektem sukcesyjnym

 • Ryzyko rozwiązania spółki (poza spółkami kapitałowymi)
 • Ryzyko wejścia do spółki rodziny wspólnika, która nie ma pojęcia o prowadzeniu biznesu
 • Ryzyko wejścia do spółki małoletnich dzieci, tj. przykładowo konieczność uzyskania zgody sądu rodzinnego na zaciągnięcie kredytu

Każdy wspólnik powinien odpowiedzieć sobie na następujące kluczowe pytania:

 1. Kiedy jest czas na planowanie sukcesji? Po śmierci, czy może jednak za życia wspólników?
 2. Komu mają przysługiwać udziały po śmierci wspólnika?
 3. Jak biznes ma dalej funkcjonować w przypadku śmierci któregoś ze wspólników?
 4. Jak wspólnicy mają rozliczyć się z rodziną zmarłego wspólnika, jeżeli rodzina ta nie wstępuje do spółki?

Co daje wdrożenie rozwiązań sukcesyjnych w spółkach?

 • Uniknięcie wszystkich wymienionych ryzyk
 • Ustalenie zasad sukcesji udziałów w spółce
 • Określenie zasad rozliczania się z rodziną zmarłego wspólnika
 • Przygotowanie zabezpieczenia finansowego na potrzeby rozliczeń finansowych z rodziną wspólnika