07.10.2020r.

ONLINE

09.00 - 15.00

399 zł netto /os

Zapisz się

Szansa czy zagrożenie dla utrzymania biznesu?

Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat nowej ustawy z dn. 25.11.2018r., o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 

Osoba prowadząca:

dr Małgorzata Rejmer – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i handlowego. Autorka rozprawy na temat sukcesji przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Praktyk zajmujący się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Osobiście opracowała koncepcję oraz efektywnie wdrożyła plany przekształcenia w ponad 200 firmach w Polsce. Aktywnie doradza klientom w zakresie rozrządzeń testamentowych. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

 

O czym jest szkolenie?

 1. Los przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy.
 2. Zarząd sukcesyjny – wprowadzenie
 3. Ustanowienie, wykonywanie i zakończenie zarządu sukcesyjnego
 4. Działalność regulowana po śmierci przedsiębiorcy
 5. Kwestie pracownicze związane z zarządem sukcesyjnym
 6. Kwestie podatkowe związane z zarządem sukcesyjnym
 7. Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego i odpowiedzialność spadkobierców
 8. Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej
 9. Zarząd sukcesyjny a sukcesja biznesu

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • nabycie wiedzy o nowych przepisach dotyczących zarządu sukcesyjnego obowiązujących 25 listopada 2018 r.
 • zobrazowanie roli zarządcy sukcesyjnego poprzez pryzmat jego kompetencji, praw i obowiązków
 • poznanie nowych pojęć i definicji
 • zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • skonfrontowanie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:

 • Właściciele firm jednoosobowych
 • Wspólnicy spółek cywilnych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych, biur podatkowych, kancelarii prawnych i doradztwa podatkowego;
 • osoby zainteresowane problematyką zarządu sukcesyjnego w Polsce.

 

Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb uczestników kursu:

Dzięki małym grupom, zwykle poniżej 10 osób, gwarantujemy indywidualne podejście i należytą ilość czasu przeznaczoną na każde zagadnienie.

Forma szkolenia:

Wykład teoretyczny, ale Kursanci mogą brać czynny udział w szkoleniu dzieląc się swoimi doświadczeniami. Możliwe będzie omówienie Twojego konkretnego problemu (prosimy, by zgłosić to przed kursem).

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia kursu,

Rezygnacja ze szkolenia:

Jest możliwa na 5 dni przed planowaną datą szkolenia. Gwarantujemy wówczas zwrot wniesionej opłaty w pełnej wysokości. Możliwa jest także zmiana Uczestnika szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Rezygnacja w terminie krótszym niż 5 dni oznacza zobowiązanie Uczestnika do poniesienia wszystkich kosztów.

 

Nagroda:

Dla Uczestnika, który najlepiej wypełni test wiedzy na zakończenie szkolenia przewidziany jest voucher o wartości 499 złna usługi Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o. Powodzenia!!!

 

Uwagi organizacyjne:

 • Minimalna wielkość grupy – 5 osób.
 • Możliwość zorganizowania szkolenia w innym terminie.
 • Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego.
 • Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 695 333 050.