03.03.2020 r.

Kancelaria Finansowa LEX, ul. Grójecka 43/15

09.00 - 17.30

499 zł netto /os

Zapisz się

Jak uchronić firmę przed likwidacją i jak skutecznie przekazać ją następcy prawnemu?

Celem szkolenia jest zwiększenie świadomości dotyczącej sukcesji biznesu, czyli rozwiązań zabezpieczających firmę:

 • na wypadek śmierci właściciela lub jednego ze wspólników
 • za życia przedsiębiorcy (ograniczenie odpowiedzialności majątkiem osobistym i firmowym)
 • w sytuacji utraty płynności finansowej.

Szkolenie ma także przygotować firmę do płynnego przejścia w ręce sukcesora, którym może być zarówno kolejne pokolenie, ale także wspólnik, kluczowy pracownik, a nawet partner w biznesie. W ramach szkolenia uczestnik dowie się również, jak zabezpieczyć biznes w przypadku braku następców.

Prowadzący omówi m.in.

 • Ryzyka prowadzenia biznesu wynikające z formy prawnej oraz sposobu organizacji firmy.
 • Przeanalizowany zostanie zakres odpowiedzialności majątkiem prywatnym.
 • Poruszone będą także kwestie związane z przekształceniem działalności gospodarczej i doborem odpowiedniej formy prawnej.
 • Regulacje spraw spadkowych ujęte zostaną w kontekście sukcesji biznesu.
 • Temat zostanie omówiony także pod kątem zabezpieczeń finansowych potencjalnych zobowiązań sukcesyjnych (spłat spadkobierców, wychodzącego wspólnika).

Osoba prowadząca:

dr Małgorzata Rejmer – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i handlowego. Autorka rozprawy na temat sukcesji przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Praktyk zajmujący się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Osobiście opracowała koncepcję oraz efektywnie wdrożyła plany przekształcenia w ponad 200 firmach w Polsce. Aktywnie doradza klientom w zakresie rozrządzeń testamentowych. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

O czym jest szkolenie?

 1. Sukcesja – wprowadzenie: sukcesja inter vivos, sukcesja mortis causa, interesariusze, modele sukcesyjne.
 2. Analiza form prawnych z perspektywy sukcesji biznesu. (działalność wykonywana przez osobę fizyczną (CEIDG), spółka cywilna (s.c.), spółka jawna (s.j.), spółka partnerska (sp.p.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka komandytowa (sp.k.)
 3. Warunki skutecznej sukcesji.
 4. Negatywne przykłady braku wdrożenia rozwiązań sukcesyjnych
 5. Mity dotyczące sukcesji.
 6. Prawo spadkowe w kontekście sukcesji biznesu
 7. Finansowe aspekty sukcesji biznesu
 8. Przykłady firm, w których skutecznie wdrożono sukcesję biznesu

Adresaci szkolenia:

Warsztat jest przeznaczony przede wszystkim dla:

 • właścicieli firm jednoosobowych;
 • wspólników spółek osobowych i kapitałowych;
 • właścicieli i pracowników biur rachunkowych;
 • reprezentantów wolnych zawodów (m.in. lekarzy, architektów, biegłych rewidentów);
 • osób zainteresowanych problematyką sukcesji biznesu w Polsce.

Korzyści:

Udział w szkoleniu wpłynie na zwiększenie świadomości w zakresie sukcesji, przez co uczestnik może wdrożyć na poziomie swojego biznesu zabezpieczenia na wypadek śmierci oraz te, które zabezpieczą go jeszcze za życia. Pomogą w tym omawiane przypadki innych przedsiębiorców oraz wiedza praktyczna.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • formach prowadzonej działalności gospodarczej, plusach i ograniczeniach każdej z nich;
 • optymalnych sposobach organizacji biznesu ograniczających ryzyko prawne i finansowe;
 • regulacji spraw spadkowych w kontekście sukcesji biznesu;
 • instrumentach zabezpieczających spadkobierców, wspólników, firmę i wierzycieli.

Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb uczestników kursu:

Dzięki małym grupom, zwykle poniżej 10 osób, gwarantujemy indywidualne podejście i należytą ilość czasu przeznaczoną na każde zagadnienie.

Forma szkolenia: 

Wykład teoretyczny, ale Kursanci mogą brać czynny udział w szkoleniu dzieląc się swoimi doświadczeniami. Możliwe będzie omówienie Twojego konkretnego problemu (prosimy, by zgłosić to przed kursem).

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe,
 • notatnik i długopis,
 • certyfikat ukończenia kursu.
 • kawa, herbata, przekąski
 • lunch.

Rezygnacja ze szkolenia:

jest możliwa na 5 dni przed planowaną datą szkolenia. Gwarantujemy wówczas zwrot wniesionej opłaty w pełnej wysokości. Możliwa jest także zmiana Uczestnika szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Rezygnacja w terminie krótszym niż 5 dni oznacza zobowiązanie Uczestnika do poniesienia wszystkich kosztów.

Nagroda:

dla Uczestnika, który najlepiej wypełni test wiedzy na zakończenie szkolenia przewidziany jest voucher o wartości 499 złna usługi Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.

 

Powodzenia!!!