18.02.2020r.

KF LEX, ul. Grójecka 43/15

9.00 - 17.30

499 zł netto /os

Zapisz się

Kiedy i z jakich powodów warto rozważyć przekształcenie firmy? Jak zrobić to najkorzystniej pod względem podatkowym? Dlaczego tak duże znaczenie ma przekształcenie przedsiębiorstwa dla sukcesji firmy?

 

Osoba prowadząca: dr Małgorzata Rejmer – doktor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i handlowego. Autorka rozprawy na temat sukcesji przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Praktyk zajmujący się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Osobiście opracowała koncepcję oraz efektywnie wdrożyła plany przekształcenia w ponad 200 firmach w Polsce. Aktywnie doradza klientom w zakresie rozrządzeń testamentowych. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

 

O czym jest szkolenie?

 • W trakcie szkolenia omówione zostaną wszystkie formy prowadzenia działalności.Podane zostaną przykłady przekształceń w różnych branżach wraz z ich oceną prawną i podatkową, przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych. Aspekty prawne i podatkowe zawierają najnowsze zmiany w prawie.
 • Ocena skutków ekonomicznych uwzględniać będzie również koszty dokonania przekształceniaobejmujące między innymi koszty administracyjne i sądowe, kwalifikowane jako koszty zewnętrzne, ale także koszty wewnętrzne, wynikające z konieczności dokonania zmian w strukturze kapitałowej, organizacyjnej czy personalnej przedsiębiorstwa.
 • Omówione zostanie również zabezpieczenie najbardziej wartościowego majątku firmy i majątku osobistego, dokonane poprzez wdrożenie właściwej formy organizacyjnej biznesu.

 

Zakres szkolenia:

 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; korzyści i ryzyka każdej formy prawnej;
 • Przekształcenia przedsiębiorstw: aspekty prawne i podatkowe
 • Przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę kapitałową (np. w sp. z o.o.)
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego
 • Przekształcenie spółki osobowej (np. spółki jawnej) w spółkę kapitałową (np. w spółkę z o.o.)
 • Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę prawa handlowego;
 • Jaką formę przekształcenia wybrać – analiza wariantowa oraz kryteria wyboru;
 • Koszty przekształcenia i niezbędne dokumenty;
 • Przekształcenie przedsiębiorstwa a sukcesja biznesu;
 • Zabezpieczenie majątku firmowego i osobistego
 • Przykłady przekształceń i ich ekonomicznego uzasadnienia.

Każde szkolenie dostosowujemy do potrzeb uczestników kursu:

Dzięki małym grupom, zwykle poniżej 10 osób, gwarantujemy indywidualne podejście i należytą ilość czasu przeznaczoną na każde zagadnienie.

Forma szkolenia: 

Wykład teoretyczny, ale Kursanci mogą brać czynny udział w szkoleniu dzieląc się swoimi doświadczeniami. Możliwe będzie omówienie Twojego konkretnego problemu (prosimy, by zgłosić to przed kursem).

Minimalna wielkość grup – 5 osób. Jeżeli nie zbierze się grupa na dany termin, osobom zapisanym zaproponowany zostanie kolejny.

W cenie szkolenia:

 • materiały szkoleniowe,
 • notatnik i długopis,
 • certyfikat ukończenia kursu.
 • kawa, herbata, przekąski,
 • lunch.

Rezygnacja ze szkolenia:

Jest możliwa na 5 dni przed planowaną datą szkolenia. Gwarantujemy wówczas zwrot wniesionej opłaty w pełnej wysokości. Możliwa jest także zmiana Uczestnika szkolenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Rezygnacja w terminie krótszym niż 5 dni oznacza zobowiązanie Uczestnika do poniesienia wszystkich kosztów.

Nagroda:

dla Uczestnika, który najlepiej wypełni test wiedzy na zakończenie szkolenia przewidziany jest voucher o wartości 499 zł na usługi Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o. Powodzenia!!!

 

Uwagi organizacyjne:

 • Minimalna wielkość grupy – 5 osób.
 • Możliwość zorganizowania szkolenia w innym terminie.
 • Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego.
 • Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 695 333 050.

ZAPRASZAMY!