Najczęściej słowo „sukcesor” kojarzy się z kolejnym pokoleniem

W rzeczywistości sukcesorami poza dziećmi są także wnuki, małżonkowie, rodzeństwo, wspólnicy, a nawet … pracownicy.

Sukcesor to osoba, która świadomie podjęła decyzję o tym, że w perspektywie (bliższej lub
dalszej) decyduje się na przejęcie biznesu od nestora. Sukcesorem może być zatem 50-letni małżonek nestora, który z uwagi na stan zdrowia nestora decyduje się przejąć ciężar prowadzenia biznesu. To osoba, która pracuje lub zamierza pracować w firmie i ma wolę oraz chęć przejęcia bądź odkupienia firmy od nestora w celu jej dalszego prowadzenia

Dzięki zaplanowanej sukcesji:

  • Sukcesor przejmuje FUNKCJONUJĄCY BIZNES, zazwyczaj oparty na solidnych fundamentach
  • Może korzystać z wiedzy i DOŚWIADCZENIA nestora
  • Ma zapewnione BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE
  • WIE KIEDY i JAK będzie przejmował firmę i może się do tego PRZYGOTOWAĆ

Życie sukcesora nie jest pozbawione zmartwień.. jeśli i Ciebie dręczą pytania:

KIEDY?ILE?CO?CZEMU?

Pracujesz z rodzicami od kilku lat. Nie wiesz, kiedy Tato czy Mama planują przejść
na emeryturę, wspominali, że już niedługo.. może w tym roku?

Nie wiesz, czy ojciec oczekuje, że kupisz od niego firmę. Nie masz pojęcia, ile taki wykup
może kosztować i martwisz się, że nie podołasz finansowo…

Nie wiesz, co masz zrobić, żeby przygotować się do swojej roli sukcesora. Na razie nie
wiesz, co dokładnie będzie należało do twoich obowiązków, a co trzeba będzie konsultować
z tata…

Nie wiesz, dlaczego rodzice nie rozmawiają z tobą o sukcesji. Być może chcą, żeby
firmę przejęła twoja siostra… ?

Ale.. masz świadomość, że przez wzgląd na nieuregulowaną sytuację prawną firmy rodziców
zamiast funkcjonującego biznesu przejmiesz w przyszłości jedynie jego składniki majątkowe i …długi.

Możesz mieć realny wpływ na to, by się tak nie stało!

Aby sukcesja się udała zaproś rodziców na spotkanie z doradcą z naszej Kancelarii.
W towarzystwie profesjonalisty łatwiej jest poruszyć kluczowe dla rodzin i sukcesji firmy
kwestie:

  • należytego zaplanowania sukcesji – w jaki sposób wdrożyć sukcesora i kiedy
  • porządku w papierach – stworzony plan sukcesji musi mieć odzwierciedlenie w dokumentach prawnych firmy. Tylko wtedy będzie mieć moc sprawczą. Trzeba zadbać o odpowiednią formę prawną prowadzonego biznesu, właściwe postanowienia sukcesyjne oraz profesjonalne testamenty
  • zabezpieczenia finansowego dla wszystkich – to zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na wdrożenie sukcesji. Sukcesor powinien być w stanie wykupić firmę od rodziców, a Rodzice – Nestorzy, powinni potraktować sukcesję jako źródło swojego zabezpieczenia emerytalnego