Słysząc słowo „nestor” większość osób widzi przed oczyma sędziwego emeryta…

W rzeczywistości nestor to słowo odnoszące się do właściciela biznesu, który w perspektywie (bliższej lub dalszej) planuje przekazanie swojej firmy następcom prawnym. Nestorem może być zatem również 30-latek, który dopiero rozpoczął swoją przygodę z prowadzeniem biznesu.

Czy zadałeś już sobie pytania:

Jaka jest przyszłość firmy?
Co się stanie z firmą w razie mojej śmierci?
Co muszę zaplanować?

Czy chcesz:

  • Mieć realny wpływ na to, co stanie się z Twoim biznesem po przejściu na emeryturę lub w
    przypadku poważnej choroby oraz śmierci
  • Aby od Ciebie zależał scenariusz sukcesji oraz czas przeprowadzenia zmiany
  • Zapewnić sobie dożywotnie utrzymanie niezależne od woli kolejnego pokolenia
  • Lepiej chronić swój majątek prywatny

…jeśli tak, profesjonalne wdrożenie SUKCESJI BIZNESU jest dla Ciebie!

Sukcesja to proces złożony, wymagający od nestora namysłu, uwagi i czasu. Planowanie sukcesji, to tak naprawdę myślenie o …wszystkim, co może stać się w przyszłości. Skuteczna sukcesja wymaga zaplanowania jej w każdym z czterech obszarów: organizacyjnym, prawnym, psychologicznym i  ekonomicznym. Kliknij, aby dowiedzieć się dlaczego to ważne…

Obszar Organizacyjny
Jak poukładać swój biznes?

Jeden przedsiębiorca może prowadzić kilka firm – być może to, co dziś jest jednym biznesem, powinno być podzielone na dwie lub trzy firmy. A może masz w rodzinie kilka firm, które należałoby połączyć w jeden podmiot?

Jak zadbać o bezpieczeństwo majątku?

Często właściciel firmy jest równocześnie właścicielem lokalu. Niepowodzenie w biznesie zazwyczaj kończy się utratą własności lokalu. Nie musi tak być – sukcesja to sposób na ochronę najcenniejszych aktywów Twojej firmy.

Komu powierzyć które zadania?

Jako właściciel firmy musisz załatwiać wszystko – planujesz sprzedaż, zarządzasz personelem, organizujesz dostawy, negocjujesz ceny. Zastanów się jakie umiejętności i kompetencje mają Twoi najbliżsi oraz czy samodzielnie będą w stanie kontynuować Twoje dzieło. Może dojdziesz do wniosku, że potrzebna będzie im pomoc innych osób – na przykład doświadczonego pracownika sklepu.

Obszar Prawny
Jaką formę prawną wybrać?

Jeśli właściciel prowadzi biznes na podstawie wpisu do CEIDG, to w przypadku jego śmierci, firma nie może dalej funkcjonować!

Kogo wybrać na spadkobiercę?

Często rodzice sporządzający testament chcą, żeby po ich śmierci dziedziczyły dzieci. W samym pomyśle nie ma nic groźnego, o ile… dzieci są dorosłe. Dziedziczenie przez dzieci, które nie skończyły 18 lat wiąże się z obowiązkiem uzyskiwania zgody sądu na różne czynności dotyczące majątku!

Jak zmienić formę prawną?

Właściciel firmy wybierając formę prawną nie zawsze dokonywał świadomego wyboru. Formę prawną można zmienić! Służą temu procedury opisane w kodeksie spółek handlowych oraz kodeksie cywilnym. W zależności od wybranego trybu różne są konsekwencje prawne.

Obszar Ekonomiczny
Z czego będę żyć na emeryturze?

Twoje dzisiejsze dochody uzależnione są od prowadzenia biznesu. Prawdopodobnie emerytura, którą będziesz otrzymywać z ZUS będzie zbyt niska, żebyś mógł żyć na dotychczasowym poziomie!

Ile kosztuje następstwo prawne?

Następstwo prawne regulowane za pomocą umowy spółki oraz testamentu powoduje konieczność rozliczenia się z członkami rodziny, którzy nie dziedziczą firmy – pojawia się obowiązek wypłaty ekwiwalentu oraz roszczenie zachowkowe, na które musisz się przygotować.

Ile jest warta moja firma?

Bardzo często, projekt sukcesyjny wiąże się z koniecznością zmiany formy prawnej. W takim procesie jedną z kluczowych informacji jest sporządzenie wyceny, co wymaga przygotowania dokumentów księgowych i finansowych.

Obszar Psychologiczny
Kiedy ma nastąpić sukcesja?

Decyzja o sukcesji to w pierwszej kolejności decyzja nestora. Sukcesor, pracownicy oraz pozostali członkowie rodziny powinni wiedzieć w jakiej perspektywie czasowej nastąpi przekazanie firmy następcom.

Jak rozmawiać z najbliższymi?

Rozmowy z najbliższymi na temat sukcesji wywołują naturalne bariery, takie jak obawy, strach, niepokój i inne. Najbliżsi powinni dowiedzieć się, jak proces sukcesji widzi nestor. Sukcesorzy powinni móc swobodnie przedstawić swój pomysł na sukcesję oraz przekazać nestorowi, jakie są ich główne obawy.

Jak uniknąć konfliktu?

Sukcesja, jako proces przenikający między firmą a rodziną może doprowadzać do napięć między rodzeństwem lub między rodzicami a dziećmi. Pamiętaj, że sukcesja powinna być rozwiązaniem kompromisowym.