Pobierz i odeślij wypełniony Formularz na adres paulina.mastalerz@kf-lex.pl lub skorzystaj z wersji online poniżej.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 5 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz zmiany ekspertów z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenia.
Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania, powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Sposób płatności:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Płatność za szkolenie nastąpi w terminie 5 dni przed szkoleniem na konto Kancelarii Finansowej LEX sp. zoo

Dane do przelewu:
Kancelaria Finansowa LEX sp. z o.o.
Al. Solidarności 129/131/49
00-898 Warszawa

Idea Bank S.A.
95 1950 0001 2006 0023 2508 0002

Potwierdzenie zgłoszenia:
Po otrzymaniu formularza zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia w ciągu 24 godz., prosimy o kontakt telefoniczny 695 333 050