Biała lista VAT – zaostrzona odpowiedzialność za zapłatę VAT

Od 01.01.2020 r. nabywca towaru lub usługi będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usług, będącym czynnym podatnikiem VAT, za jego zaległości podatkowe. Problem dotyczy, jeśli…

Mikrorachunki podatkowe

Od 1.01.2020 r. każdy podatnik będzie zobowiązany opłacać wszystkie podatki (w szczególności PIT, CIT, VAT, PCC) na swój indywidualny rachunek podatkowy.  W dniu 31.12.2019 przestaną obowiązywać dotychczasowe rachunki bankowe Urzędów…

Transakcje o wartości powyżej 15.000 PLN brutto w 2020 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące rozliczenia transakcji o wartości powyżej 15.000,00 PLN brutto w VAT, PIT i CIT. WARTOŚĆ TRANSAKCJI PRZEKRACZAJĄCA 15 000 ZŁ, A CIT/PIT W 2020 ROKU: Zgodnie ze…

Faktury wystawiane do paragonów od 2020 r.

Od stycznia 2020 roku, przedsiębiorca chcący zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki, dla których nie może od razu uzyskać faktury, na etapie dokonywania płatności musi podać sprzedawcy swój numer NIP,…

KF-Lex kolejny raz włącza się do akcji Szlachetna Paczka

Jak co roku, pracownicy i współpracownicy Kancelarii Finansowej Lex, dołączyli do akcji Szlachetna Paczka, wspierając najbardziej potrzebujących.  W tym roku zbieraliśmy środki na pomoc Panu Markowi, osobie samotnej zmagającej się…

Spadkobiercy zapłacą VAT przy dziedziczeniu przedsiębiorstwa, to już pewne

W 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym, na podstawie której przedsiębiorca może na wypadek śmierci ustanowić zarządcę. Zarządca jest ustanawiany do czasu wyjaśnienia kwestii spadkowych, ale nie…