Zmiany w Kodeksie Cywilnym

W ustawie Kodeks cywilny dodaje się art. 3871. Celem przy wprowadzeniu nowej regulacji  do kodeksu cywilnego jest ochrona przed nadużyciem majątkowym, a także zabezpieczenie przed bezdomnością strony przenoszącej własność nieruchomości.…

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

Przedstawiamy najnowsze założenia tarczy antykryzysowej – pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.  Najważniejsze rozwiązania zawarte w tarczy 3.0 to:…

Koszty uzyskania przychodu można udokumentować również bez oryginału faktury

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w opublikowanej 12 maja 2020 r. interpretacji zajął przychylne przedsiębiorcom stanowisko względem ciążących na nich obowiązkach dokumentacyjnych w odniesieniu do udowodnienia wydatku i rozliczenia kosztów uzyskania…

Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR – webinarium

Zapraszamy na webinarium, podczas którego radca prawny KF-Lex Dawid Rejmer omówi najczęstsze wątpliwości dotyczące subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wtorek 19 maja o godz. 14:00-15:30. Wszystkie informacje na temat organizowanego…

Zapłata gotówką a rozliczenie kosztów podatkowych

Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że faktura na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych zapłacona gotówką nie będzie kosztem podatkowym. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP.…

Zawieszenie spłat rat kredytu a Biuro Informacji Kredytowej

Czy skorzystanie z możliwości zawieszenia rat kredytowych wpłynie na ocenę wiarygodności kredytowej w przyszłości? Większość banków komercyjnych wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy na skutek wprowadzanych restrykcji mających przeciwdziałać rozwoju pandemii…