IP BOX – co to takiego?

IP Box (Intellectual Property Box) jest nową ulgą podatkową wprowadzoną 1 stycznia 2019 r. w związku z nowelizacją przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). IP Box stanowi formę preferencyjnego opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.

To rozwiązanie ma na celu zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Jest to jeden ze sposobów zachęcania przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej, a rezultacie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i zwiększenie świadomości w zakresie praw własności intelektualnej jako potencjalnych źródeł przychodów.

 

Dla kogo ulga?

Z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy uzyskają kwalifikowany dochód z tytułu określonych praw własności intelektualnej.

Wspomniane uprawnienie dotyczy dochodów uzyskiwanych przez podatnika z tytułu praw własności intelektualnej (podlegających ochronie prawnej), których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z takich praw w ramach umowy licencyjnej.

Dochód kwalifikowany stanowi m.in. dochód osiągnięty z tytułu należności lub opłat licencyjnych, innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży takiego prawa lub dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Uprawnienie do skorzystania z tytułowej ulgi jest również możliwe w przypadku płatnika, który zakupi kwalifikowane prawo własności intelektualnej i będzie ponosił związane z nim wydatki w zakresie ulepszania i rozwoju tego prawa.

 

Potencjalnie każdy podatnik może być beneficjentem ulgi, jeśli:

  • zidentyfikuje w swojej działalności te obszary i działania, które mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej,
  • ustali wysokość kosztów działalności badawczo-rozwojowej, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych, podlegających odliczeniu w ramach ulgi,
  • wyodrębni w prowadzonej ewidencji księgowej koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Ulga IP Box jest powszechnie stosowane pod różnymi nazwami, w wielu krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Francja czy Luksemburg, stawiających na rozwój innowacji, zarówno w wymiarze prawnym, instytucjonalnym, jak i organizacyjny.

Ulgi podatkowe a sukcesja w kf-lex

W trakcie realizacji projektów sukcesyjnych analizujemy również możliwości wykorzystania wszelkiego rodzaju ulg podatkowych. Chcesz wiedzieć jakie oszczędności możesz mieć w swojej firmie? Skontaktuj się z nami!  biuro@kf-lex.pl